JU Dom učenika Trebinje obavještava sve zainteresovane učenike da raspolaže sa kapacitetom od 197 ležajeva.

dom-ucenika.jpg

Dom učenika je vaspitno obrazovna ustanova u kojoj su za redovne učenike iz susjednih opština a koji pohađaju Trebinjske srednje škole obezbijeđeni:

  1. Smještaj i ishrana
  2. Uslovi za učenje
  3. Uslovi za sportske i vannastavne aktivnosti
  4. Domska biblioteka
  5. Higijena i cjelodnevna portirsko – čuvarska služba.

Kvalitet hrane i higijena su na zavidnom nivou.

Dom je u potpunosti renoviran a sobe su dvokrevetne, trokrevetne i četverokrevetne sa kupatilima u svakoj sobi.

Cijene ishrane i smještaja je 75,00 KM po učeniku mjesečno, dok za djecu palih boraca i ratnih vojnih invalida od I – V kategorije je smještaj i ishrana besplatan.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon +387 (0)59 240 983.

Pozivamo sve zainteresovane da se uvjere u kvalitet naših usluga.

KONKURS (preuzmi pdf)