Camac.jpeg (200 KB)

I ove godine JU "Ekologija i bezbjednost” Trebinje u saradnji sa Lučkom kapetanijom Brčko organizuje kurs i polaganje ispita za zvanje "UPRAVLJAČ ČAMCEM", koji je planiran za jul ove godine.

Ispitu mogu pristupiti svi građani stariji od 18 godina, državljani Republike Srpske i BiH, kao i strani državljani. Obuka i ispit će se sastojati iz teoretskog i praktičnog dijela. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem telefonskog broja 121 svakim radnim danom u periodu od 8 do 20 časova. Rok za prijem prijava je 1. jul 2023. godine.

Za prijavu je potrebno dostaviti ime, prezime i kontakt telefon.

Nakon dovoljnog broja prijavljenih, kandidati će biti obaviješteni o detaljima za dostavu potrebne dokumentacije i načinu provođenja obuke, kao i detaljima za uplatu takse za polaganje.