zemljotres-9.jpg (238 KB)

PRIJE ZEMLJOTRESA

Saznajte rizičnost područja u kome živite.

Uvježbajte postupanje u slučaju zemljotresa.

Pripremite se za naknadne udare i pojave.

Velike, teške, lomljive predmete držite na nižim policama.

Velike aparate, bojlere i police dobro pričvrstite za zid.

Učvrstite plafonske svjetiljke.

Popravite loše elektro-instalacije i pukotine u zidovima.

Odmaknite krevete od prozora, ne vješajte slike i ogledala iznad kreveta.

Baterijsku lampu i cipele držite pored kreveta.

Izaberite sigurna mjesta u svakoj prostoriji u vašem domu. Sigurno mjesto može da bude ispod stola ili uz unutrašnji zid, dalje od prozora i visokog namještaja.

Ako živite u seizmički aktivnom području, pripremite zalihe osnovnih potrepština.

Zemljotres je zastrašujuća pojava, posebno za djecu, zato razgovarajte o zemljotresu sa članovima vaše porodice.

Upoznajte se sa svim mogućim izlazima u vašoj kući ili na radnom mjestu koje možete iskoristiti u vanrednim situacijama.

Zaštitite svoju imovinu.

Hemikalije, pesticide i zapaljive proizvode držite u zatvorenim ormarima, sa dodatnom bravom i na najnižim policama.

Ugradite gibljive priključke da biste izbjegli isticanje gasa ili vode.

Poštujte seizmičke standarde kod izgradnje.

U TOKU ZEMLJOTRESA

Spustite se, pokrijte i držite. Čučnite na sigurnom mjestu (ispod čvrstog stola ili kleknite uz unutrašnji zid); pokrijte glavu dok zemljotres traje.

Ukoliko se nalazite u krevetu, ostanite u njemu, a glavu zaštitite jastukom.

Ako ste u zatvorenom, ostanite unutra. Ako ste napolju, ostanite na otvorenom.

Ako se nalazite u priobalnom području, krećite se ka višim oblastima.

Ukoliko se nalazite u planinskom području ili u blizini nestabilnih nagiba, pazite na stijene koje padaju i ostala rušenja koja može izazvati zemljotres.

Odmaknite se od zgrada, uličnih svjetiljki, žica.

Na mjestima u kojima je mnogo ljudi ne žurite ka izlazu, sklonite se.

U visokim zgradama ostanite na spratu na kome ste se zatekli, ne koristite lift niti stepenice. Očekujte aktiviranje alarma.

U vožnji se ne zaustavljajte  ispod mostova, elektro-vodova. Stanite što prije, ostanite u vozilu.

Ukoliko ste u invalidskim kolicima, potražite neki zaklon ako je moguće, zaključajte točkove i glavu zaštitite rukama.

Držite se dalje od prozora.

Pazite se predmeta koji vise sa zidova, nestabilnog namještaja.

Očekujte naknadno podrhtavanje tla.

NAKON ZEMLJOTRESA

Ostanite na sigurnom mjestu dok podrhtavanje ne prestane, onda provjerite da li ste ozlijeđeni.

Nakon što ste se pobrinuli o sebi, pomozite povrijeđenim ili zatrpanim osobama.

Krećite se pažljivo i pazite na stvari koje su pale ili se slomile, stvarajući opasnost. Budite spremni na nova podrhtavanja, koja često prati jači zemljotres.

Ukoliko, nakon što podrhtavanje prestane, morate napustiti objekat u kome se nalazite, koristite stepenice, nikako lift.

Ako ste se prilikom zemljotresa zatekli na otvorenom, ostanite tako. Držite se na udaljenosti od zgrada, drveća, ulične rasvjete i elektro vodova.

Ako ste u kući, kada podrhtavanje prestane, obucite duge pantalone, košulju sa dugim rukavima, jače cipele i radne rukavice.

Ukoliko je došlo do manjeg požara ugasite ga. Smanjite opasnost od izbijanja većeg požara.

Ukoliko je došlo do prosipanja materija kao što su medicinske materije, benzin ili neke zapaljive tečnosti odmah ih pažljivo očistite.

Oprezno otvarajte vrata na ormarima.

Provjerite kakva su oštećenja nastala na vašoj kući. Ukoliko smatrate da vaša kuća, usljed oštećenja, nije dovoljno sigurna da bi se u njoj bezbjedno boravilo napustite kuću sa svim ostalim članovima vaše porodice.

Pomozite komšijama kojima je potrebna posebna pomoć. Starijim ljudima i invalidima može biti potrebna dodatna pomoć. Ljudima koji se brinu o njima ili onima koji imaju veći broj članova porodice može biti potrebna dodatna pomoć u vanrednim situacijama.

Uključite mali radio prijemnik (koji se napaja putem baterija) da biste čuli najnovije informacije o nastaloj situaciji kao i uputstva šta treba raditi.

Pazite na srušene elektro vodove ili oštećene plinske cijevi i držite se van jako pogođenih područja.

Ostanite izvan oštećenih zgrada i objekata.

Ako ste u mogućnosti fotografišite kuću spolja i iznutra da biste mogli nadoknaditi štetu, ukoliko ste platili osiguranje.

Izbjegavajte pušenje unutar zgrada i objekata.

Kada ulazite u neki objekat, nakon zemljotresa, budite izuzetno oprezni.

Telefon koristite samo da biste prijavili slučajeve kada je ugrožen nečiji život.

Još jedan koristan savjet, ukoliko imate psa nakon zemljotresa ga vežite jer usljed šoka uobičajeno mirne i dobroćudne životinje mogu se početi ponašati agresivno.