most.jpg

U toku su najzahtjevniji radovi na izgradnji mosta na rijeci Trebišnjici u Trebinju, u koju "Hidroelektrane na Trebišnjici" ulažu oko 10,5 miliona KM.

,,Radovi na mostu započeti su u jesen 2021. godine i možemo reći da je dinamika radova bila usporenija. Medjutim, radili smo dotatna geološka istraživanja, koja su dovela do promjene načina utemeljenja stopa, radi sigurnosti i stabilnosti mosta. Novi most na rijeci Trebišnjici biće najveći na Trebišnjici i od višestrukog značaja za grad, a planirano je da bude dužine 484 metra, širine 11,6 metara i visine 32 metra’’ istakao je Ilija Tamindžija, izvršni direktor za proizvodnju i tehničke poslove u HET-u.

most1.jpg

Radovi teku planiranom dinamikom, te je do sada urađeno preko 200 metara mosta. Trenutno se radi na najzahtjevnijem dijelu, a izvođač radova je firma "Integral inženjering"

,,Sada trenutno radimo najveći raspon, koji premošćuje rijeku Trebišnjicu. Trenutno gdje sada radimo, most je na najvećoj visini. Rasponska konstrukcija je preko 30 metara. Čim završimo taj dio prelazimo rijeku i dolazimo do druge obale, što olakšava sam proces gradnje’’ objasnio je Filip Jelač, izvođač radova.

most2.jpg

Ovaj most predstavlja najvažniji građevinski objekat na budućoj istočnoj obilaznici oko Trebinja, a radovi bi trebalo da budu završeni u septembru mjesecu tekuće godine. Istočna obilaznica oko grada će spajati puteve za Herceg Novi i Dubrovnik sa putevima za Bileću i Nikšić i u saobraćajnom smislu će rasteretiti centar Trebinja, čime će znatno biti skraćeno vrijeme putovanja.

most3.jpg