Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske u 2022. objavila je revizorske izvještaje za sedam opština i samo je jedan pozitivan.
 

U pitanju su Višegrad, Bileća, Srebrenica, Prnjavor, Gacko, Teslić i Foča.

Svi su dobili revizorsko mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima i mišljenje s rezervom o usklađenosti, izuzev Prnjavora (kasnije postao grad) kome je ovaj izvještaj pozitivan, piše SrpskaInfo.

Kod gotovo sve i jedne kontrolisane lokalne zajednice Glavna služba za reviziju je našla propuste u popisu i knjiženju opštinske imovine.

Višegrad

Javna ustanova Centar za socijalni rad i Javna sportska ustanova „Drina“ Višegrad nisu donijele Plan javnih nabavki, što nije u skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama.

Centar za socijalni rad i Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Neven“, nisu sačinile godišnje finansijske izvještaje, što nije u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu RS.

Bileća

I u slučaju Bileće, boljka su bile javne nabavke.

– Obavljene nabavke robe, usluga i radova u vrijednosti od 83.174 KM nisu obuhvaćene planom nabavki, niti su donesene posebne odluke o pokretanju postupaka nabavki, što nije u skladu sa Zakonom. Za nabavke robe i usluga u najmanjem iznosu od 23.670 KM nisu provedeni postupci nabavki, a nabavke hrane i pića (10.911 KM), kao i usluga izrade elaborata i programa (12.000 KM) sprovedene su putem više postupaka direktnog sporazuma čime je izvršeno dijeljenje predmeta nabavke, što nije u skladu sa Zakonom – navode revizori.

Prnjavoru je Glavna služba zamjerila da je vrijednost zemljišta potcijenjena najmanje u iznosu od 1.320.986 KM, jer procjena vrijednosti poljoprivrednog zemljišta u poslovnoturističkoj zoni nije evidentirana.

Srebrenica

U Srebrenici su tokom godine, na određeno vrijeme, zbog privremeno povećanog obima posla, 10 izvršilaca bili zaposleni na period duži od šest mjeseci u jednoj kalendarskoj godini, što nije u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Zatim, Pravilnikom o platama i naknadama zaposlenih u vrtiću „Poletarac“ definisani su veći koeficijenti za obračun plata i naknada od koeficijenata propisanih Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture RS.

Takođe, odbornicima Skupštine opštine su shodno Odluci o visini naknade za prisustvovanje odbornika sjednicama Skupštine opštine obračunate i isplaćene naknade za prisustvovanje sjednicama Skupštine (100 KM), koje nisu predviđene Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Teslić

Kada je riječ o Tesliću, koga vodi sadašnji predsjednik SDS Milan Miličević, u 2022. godini, 21 radnik je bio u radnom odnosu na određeno vrijeme u periodu dužem od šest mjeseci, takođe nije po zakonu.

– U toku 2022. opština Teslić je zaključila ugovore o djelu sa tri izvršioca, Dječji vrtić „Palčić“ Teslić sa tri izvršioca, a Dom zdravlja „Sveti Sava“ sa šest izvršilaca za obavljanje poslova koji su sistematizovani prema pravilnicima o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave i navedenih nižih budžetskih korisnika, što nije u skladu sa članom 205. Zakona o radu – upozorili su revizori.

Opština Teslić nije planirala niti donijela posebnu odluku za pokretanje postupka javne nabavke u ukupnom iznosu od 234.813 KM (za usluge održavanja puteva), a Dječji vrtić „Palčić“ Teslić u ukupnom iznosu od 13.743 KM (za nabavku hrane) i „Kulturni centar Teslić“ u ukupnom iznosu od 13.000 KM (za nabavku usluga izvođenja pozorišnih predstava), što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Opština Teslić je za pojedine nabavke provela više postupaka u ukupnom iznosu od 552.535 KM i time obavila dijeljenje nabavki, što je takođe kršenje zakona.

– Obračun naknada za dežurstvo kod Doma zdravlja „Sveti Sava“ vršen je u vidu paušala, što nije u skladu sa članom 31. Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske – nalazi su revizora.

Gacko


Opština Gacko je prekršila Zakon o službenicima na isti način kao i drugi – tako što je u 2022. angažovala osam radnika na period duži od šest mjeseci.

– Naknade za topli obrok za zaposlene u Opštinskoj upravi Opštine Gacko, JU Centar za socijalni rad Gacko, JPU Dječji vrtić Gacko i JU Turistička organizacija opštine Gacko nisu obračunate i isplaćene za devet mjeseci 2022. Uvećanje plate zaposlenih u Teritorijalno vatrogasno-spasilačkoj jedinici opštine Gacko i uvećanje plate zaposlenih u JU Informativno kulturni centar Gacko obračunato je na osnovnu platu prethodno uvećanu po drugim osnovama, što nije u skladu sa pojedinačnim kolektivnim ugovorima – piše u revizorskom izvještaju.

Takođe, Turistička organizacija Gacko je u 2022. izmijenila Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta bez saglasnosti načelnika opštine, što nije u skladu sa Zakonom o sistemu javnih službi.

Foča
Opština Foča je obračunala i isplatila jednokratnu pomoć za obilježavanje novogodišnjih i vjerskih praznika u Opštinskoj upravi, što nije u skladu sa Kolektivnim ugovorom za zaposlene u Opštinskoj upravi Foča.

Dječji vrtić „Čika Jova Zmaj“ je obračunavao plate uz primjenu većeg ili manjeg koeficijenta od propisanog. Isti slučaj bio je i sa Muzejom „Stara Hercegovina“ Foča.

Ugovori o djelu su zaključeni za poslove koji predstavljaju redovnu djelatnost Opštine Foča i odnose se na poslove koji su sistematizovani u Opštinskoj upravi, što nije u skladu sa Zakonom o radu. Opština Foča nije planirala ni donijela posebne odluke za pokretanje postupaka javnih nabavki u ukupnom iznosu od 197.984 KM, što takođe nije u skladu sa zakonom.