Infobiro – digitalni arhiv štampe „Mediacentra“ Sarajevo priredio je večeras u galeriji Muzeja Hercegovine izložbu „SAD u bosanskohercegovačkoj štampi do početka Velikog rata“.
Izložba je predstavila izvode iz digitalnog arhiva rane bosanskohercegovačke štampe, od njenih početaka 1866. do izbijanja Velikog rata 1914. godine, a koji se odnose na Ameriku i na zanimljiv način prezentuju kako su naši ljudi onoga vremena – putem novinskih vijesti sa ovog udaljenog kontinenta – otkrivali njegov, po mnogo čemu za nas neobični, svijet.


„Mi ovdje imamo članke o tome kako je Nikola Tesla nekad 1895. godine predstavio svoj eksperimet o bežičnom prenosu energije – i možete samo zamisliti kako su ljudi u Bosni i Hercegovini reagovali na takve vijesti kada nisu mogli da imaju nikakvu predstavu o tome šta to ustvari znači. Imate članak i o tome kako su Amerikanci 1888. godine željeli da pobijanjem stubova sa rasvjetom osvijetle cijeli Atlantski okean. Takođe, iz članaka je vidljivo da su žene bile veoma aktuelne i imale veliki uticaj u tadašnjoj Americi“, kaže Dragan Golubović, voditelj digitalnog arhiva Infobiro pri „Mediacentru“ Sarajevo.

Amerika u bh. štampi predstavljena je kroz četrdesetak odabranih članaka, od ukupno tri stotine napisa koliko je nađeno u desetak listova iz onog vremena – od „Bosanskog vijestnika“, „Sarajevskog lista“, „Kalendara Prosvjete“, „Bošnjaka“, „Kalendara Napredak“, do časopisa „Nada“, „Bosanske vile“ i drugih izdanja.
Planiranim izložbama u devet gradova Bosne i Hercegovine želja im je, dodaje Golubović, „da vrate štampu u fokus javnosti i pokažu kako stara štampa i danas može da bude aktuelna“.


Izvor: Radio Trebinje