U Kraljevu, u Srbiji,odlukom Skupštine Grada o komunalnom uređenju, ubuduće će biti kažnjeni svi oni koji su navikli da veš suše na terasama, javlja RTS.


Tako odluka o komunalnom uređenju grada propisuje da je za “fizička lica koja na prozorima, balkonima ogradama i drugim delovima zgrade okrenutim neposredno ka javnim površinama budu vješali i izlagali rublje, posteljinu, tepihe i druge predmete, koji narušavaju spoljni izgled, predviđena kazna 3.000 dinara”(oko 25 eura).
Biće kažnjeni i oni čija klima ili saksije budu “curile” na fasadu ili javnu površinu.

Takođe, novčanom kaznom od 10.000 dinara u fiksnom iznosu kazniće se uzdavanjem prekršajnog naloga fizičko lice čija klima bude curila na javnu površinu ili ako cvijeće ne budu držali u estetski oblikovanim saksijama, osiguranim od pada i izlivanja vode na fasadu objekta i javnu površinu.
Izvor:cdm.me