Zupci.jpg

Savjet ministara donio je odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta „Izgradnja graničnih prelaza Klobuk i Zupci“ procijenjene vrijednosti 5,5 miliona KM, koju je predložila Uprava za indirektno oporezivanje BiH.


Riječ je o višegodišnjem projektu koji će biti finansiran iz budžeta institucija BiH na godišnjem nivou, i to za 2023. godinu dva miliona KM, a u 2024. godini planirano je 3,5 miliona KM, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Sporazumom i pratećim aneksima koje su ranije zaključile BiH i Crna Gora, Klobuk i Zupci su dvije od četiri lokacije određene za zajedničke granične prelaze za međunarodni putnički i robni promet.


Realizacija ovog projekta omogućiće pojednostavljenje graničnih kontrola i brži protok ljudi i robe između BiH i Crne Gore.