Ko je na čelu Udruženja penzionera u Trebinju pita se najstarija populacija u ovom gradu.


Dosadašnje rukovdostvo i predsjednik Rade Tarailo tvrde da su oni jedini legitimni predstavnici i da nastavljaju i peti mandat, dok je druga struja, nezadovoljna dosadašnjim radom i izborima u Udruženju, sprovela mjesne i gradsku izbornu Skupštinu, i postavila Đoku Taranu za predsjednika. I jedni i drugi ne odsutaju, a prozivki o političkoj pozadini i ličnim interesima ne manjka.
Dvije struje, dva izborna procesa, dva predsjednika- epilog je raskola među trebinjskim penzionerima. Dosadašnjem rukovodstvu i Radi Tarailu mandat je istekao 4. aprila. Kako do tada nisu pripremili izbornu Skupštinu, prekršili su Statut, tvrdi druga struja, pa su krenuli u izborni proces i postavili Đoku Taranu na čelo.
Ako se nađe da smo mi igdje prekršili Statut organizujući izbore ili Zakon neka se izbori ponište – rekao je Tarana.
– Imamo podršku ogromnog broja penzionera koji su nezadovoljni radom rukovodstva prethodnog koje traži peti mandat – istakao je predsjednik Skupštine Udruženja penzionera Duško Dragović.
Dvadeset godina upravljanja je previše, a malo rezultata, tvrde oni nezadovoljni radom Rade Taraila. S druge strane, za Taraila nema sumnje da je u pozadini svega politika. Protivi se namjeri Đoke Tarane, predsjednika PUP-a i odbornika u gradksoj Skupštini, da kontroliše Udruženje, nevaldinu, humanitarnu organizaciju, i za to tvrdi, ima brojnu podršku.
– Planiraju da kadrove PUP-a ubace u mjesne i gradske odbore, kad smo se usprotivili proveli izbore za dva tri dana na brzinu što je nazmislivo – istakao je Rade Tarailo.
Nema političkog uticaja, odgovara Tarana. Člansku karticu ostaviće iza vrata Udruženja, i radiće u interesu svih penzionera. Takovog mišljenja je i njegov zamjenik na novoj funkciji, a najbolji dokaz je, budžetski grant od 100 000 maraka, koji je uvećan , kako kaže, zahvaljujući Taraninom zalaganju.
– Napravljena je sprega saradnje, ne ujedinjenje politike i nevladine organizacije Udruženja, a sve u najboljem interesu penzionera – izjavio je zamjenik predjednika Udruženja penzionera Ilija Riđešić.
Opštužbi o ličnim interesima, zloputrebama, ne manjka sa obje strane. Da se dobro „zakuvalo“ potvrđuje i obezbjeđenje na vratima Udruženja, koje nikada ranije nije angažovano. U prostorije je zabranjan ulaz Tarani i njegovom rukovdostvu, dok se Tarailo u svojoj fotelji očito ne osjeća bezbjednim, a sve će na kraju platiti penzioneri. Konačan sud i odgovor ko je u pravu, trebalo bi da daju republiko Udruženje, nadležno ministarstvo, a možda i sud.


RTRS