Šetajući glavnom ulicom građani Trebinja danima se pitaju da li se Trebinje polako pretvara u Las Vegas i ko to dozvoljava.

Većina pravnih subjekata u užem jezgru grada ime svoje firme istakli su na način koji se ne uklapa u ono što od Trebinja želimo napraviti, a to je turistički centar, grad kulture, grad sa stilom.
Postavljanjem svoje reklame u glavnoj ulici casino "Admiral" svakako je od svih pravnih lica najviše narušio izgled centra grada.

Koja je procedura u dobijanju dozvole za postavljanje reklame pojasnio nam je Bojan Čvoro, načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove.

“Za postavljanje reklamnih objekata potrebno je obezbjediti lokacijske uslove na osnovu kojih se naplaćuje komunalna taksa. Visina komunalne takse zavisi od tipa reklame i od zone u kojoj se nalazi. Lokacijski uslovi su privremenog karaktera te komunalna policija u skladu sa svojim nadležnostima kontinualno vrši kontrolu lokacijskih uslova čiji rok važenja su vlasnici reklama dužni blagovremeno produžavati. Vlasnici reklama neposredno postavljenih na poslovnom objektu sa nazivom firme plaćaju taksu na istaknuto ime firme”, pojašnjava Čvoro.
Kada je u pitanju reklama kockarnice Admiral Čvoro ističe da je komunalna policija neposrednom kontrolom utvrdila da vlasnik u momentu kontrole nema potrebne lokacijske uslove, a da pri tome ima podnešen zahtjev za izdavanje istih.

“Zbog nepostojanja lokacijiskih uslova izdato je Rješenje kojim se naređuje uklanjanje postavljene reklame u ostavljenom roku, a ukoliko ista ne bude uklonjena u ostavljenom roku slijedi novčana kazna. Trenutno je u procesu produženja lokacijskih uslova veliki broj zahtjeva i očekuje se u skorije vrijeme rješavanje istih.”, izjavio je Čvoro.

Da li će se reklama casina Admiral ukloniti ostaje da se vidi u narednom period.