Od 2015. godine pet visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj ostalo je bez akreditacije i prestale su s radom.

To je navedeno u odgovoru Agencije za visoko obrazovanje RS na pitanje narodnog poslanika Milanka Mihajilice koji je pitao i šta je razlog oduzimanja pomenutih licenci.

Prva od njih je Visoka škola Primus Gradiška. Ona je brisana iz Registra visokoškolskih ustanova 2020. godine. U obrazloženju se navodi da su studente prepisali na Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banjaluka. Visoka škola Komunikološki koledž u Banjaluci je brisana 2021. godine. Razlog je, tvrde, duži perioda smanjenog interesovanja i nedovoljnog broja upisanih studenata koji bi omogućavao optimalan rad ustanove.

Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor je u postupku akreditacije dobila Rješenje o odbijanju akreditacije 17. marta 2023. godine i Rješenje o odbijanju akreditacije studijskog programa Javna uprava 17. marta ove godine. Visoka škola je uputila žalbu Upravnom odboru Agencije, kojom su obuhvaćena oba gore navedena rješenja Agencije. Rješavajući po žalbi Visoke škole, Upravni odbor Agencije je donio jednoglasnu odluku o odbijanju žalbe, nakon čega je Visoka škola pokrenula upravni spor. Dopisom od 26. septembra Republička uprava za inspekcijske poslove, Sektor prosvjetne inspekcije – Odjeljenje Banjaluka, je obavijestila Agenciju da je izdala Rješenje kojim se Visokoj školi izriče mjera zabrane obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja u RS – piše u odgovoru Agencije.

Zatim, Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo, Trn Laktaši (ITEP) je dopisom od 25. februara 2022. godine, obavijestila Agenciju da pokreću postupak zatvaranja visokoškolske ustanove te da nisu upisivali studente ni na jednom licenciranom studijskom programu u upisnim rokovima za akademsku 2021/22. godinu. Kao i da Visoka škola ITEP neće izvoditi nastavu ni na jednom licenciranom studijskom programu za akademsku 2021/22. godinu, prenosi SrpskaInfo.

Visokoj školi „Koledž kozmetologije i estetike“ i studijskom programu Kozmetologija i estetika (240 ECTS) je od 1. decembra 2023. odbijen zahtjev za akreditaciju zbog neispunjavanja uslova za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja. Naime, Ministarstvo je dopisom od 8.11.2023. godine obavijestilo Agenciju da je Visoka škola uputila Ministarstvu zahtjev za licenciranje novog poslovnog prostora, što se u skladu Zakonom o visokom obrazovanju tumači kao zahtjev za izdavanje dozvole za rad na novoj adresi/sjedištu, koji je Ministarstvo zaključkom odbacilo jer Visoka škola nije dostavila dokaz o vlasništvu poslovnog prostora. U dopisu Ministarstva je takođe navedeno da je Prosvjetna inspekcija donijela Rješenje 27. septembra 2023. godine o zabrani obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja Visokoj školi koja je stupila na snagu danom donošenja i traje do pribavljanja dozvole za rad na novoj adresi – podaci su Agencije za visoko obrazovanje RS.