Na poklon do 5.000 KM carina 10 odsto

BANJALUKA - Pravilima o jedinstvenoj carinskoj stopi za 2024. godinu propisano je da se jedinstvena carinska stopa od 10 odsto može primijeniti na pošiljke koje šalju fizičke osobe iz inostranstva fizičkim osobama u BiH, a čija vrijednost ne prelazi 5.000 KM.

Ranijim pravilima bilo je propisano da vrijednost robe ne smije prelaziti 1.500 KM.

"Ova jedinstvena carinska stopa od 10 odsto primijeniće se pod uslovom da carinska vrijednost robe koja podliježe plaćanju uvoznih dažbina ne prelazi 5.000 KM po pošiljci ili po putniku i pod uslovom da se ne radi o uvozu u komercijalne svrhe. Jedinstvena carinska stopa se ne može primjenjivati za robu koja prema Zakonu o akcizama u Bosni i Hercegovini podliježe obavezi obilježavanja akciznim markicama", rekli su u Upravi za indirektno oporezivanje BiH.

U suštini, jedinstvena carinska stopa od 10 odsto može se primijeniti na pošiljke koje fizičkim osobama u BiH šalju fizičke osobe iz inostranstva i ako uvoz nije u komercijalne svrhe, odnosno ako su pošiljke privremene i sadrže robu isključivo namijenjenu vlastitoj upotrebi primaoca ili njegove porodice, a koje po vrsti i količini ne odražavaju bilo kakav komercijalni interes, ili ukoliko ih pošiljalac šalje bez bilo kakvog plaćanja.

Ova stopa primjenjivaće se i na robu u ličnom prtljagu putnika, a uvoz nije u komercijalne svrhe ili ako se radi o robi koju putnik povremeno uvozi ili unosi prilikom dolaska iz inostranstva, a koja je namijenjena isključivo za vlastitu upotrebu ili za poklon.

"Jedina izmjena u pravilima za primjenu jedinstvene carinske stope koja su propisana u carinskoj tarifi za 2024. godinu u odnosu na pravila koja su bila sadržana u ranijim carinskim tarifama se ogleda samo u izmjeni limita za carinsku vrijednost robe na koju se može primijeniti jedinstvena carinska stopa, tako da je umjesto ranijih 1.500 KM, sada propisano 5.000 KM", kažu u UIO.