Dok u nekim dijelovima Srpske muku muče zbog padavina, na jugu Hercegovine energetičari imaju drugu brigu: ekstremno loša hidrološka situacija ne ide naruku proizvođačima struje. Kota Bilećkog jezera je 15 metara ispod planirane, za ovo doba godine.


Period kada bi trebalo da se zabilježe najveći dotoci u akumulaciju, a to su obično prva tri mjeseca u godini, praktično je prošao bez padavina. I tokom proljeća vremenske prilike nisu išle u prilog proizvođačima struje , pa su Hidroelektrane na Trebišnjici ostvarile svega 55 odsto planirane proizvodnje. Trenutno se radi remont hidroelektrane Trebinje 1.
"Prošle godine smo imali dobar rezultat zbog dobre pogonske spremnosti, ove godine je ekstremno loša hidrologija, ali ćemo se truditi da postignemo što možemo nakon remonta", izjavio je Aleksandar Vijuć, izvršni direktor za upravljanje sistemom HET.
Zbog remonta, elektrana je deset dana bila u beznaponskom stanju. Rok za završetak svih poslova na remontu je četrdeset dana.
Zbog nezapamćeno loše hidrološke situacije, u dogovoru sa Elektroprivredom, Hidroelektrane na Trebišnjici već izvjestan period rade minimalnim kapacitetom, kako bi se što manje koristila voda iz Bilećkog jezera. S obzirom na to da predstoji ljeto, teško je očekivati da će se hidrološka situacija popraviti prije jeseni.


RTRS