Sunce.jpg (488 KB)

Majke djece sa posebnim potrebama koji su članovi Udruženja „Sunce nam je zajedničko“ danas su zatražile smjenu direktora ovog udruženja Mijata Šarovića.

Ubavka Dakić, majka djeteta sa poteškoćama i član udruženja ističe da je nezadovoljna rukovođenjem, funkcionisanjem i uopšpte stanjem u udruženju.

„Jako je loša situacija u ovom udruženju. Mi nismo ovdje zbog finansijskih sredstava, drago na je da su odobrena, mi nažalost nemamo domaćina udruženja koji raspolaže sredstvima kako treba. Tu smo da apelujemo da se smijeni rukovodstvo jer nemamo uvida kako direktor upravlja sredstvima. Naša su djeca došla u situaciju da nemaju doručak, nemaju prevoz, radnici su nezadovoljni, ne primaju plate. Djeca odustaju. Trenutno je tamo troje-četvoro djece. Tu je mnogo zaposlenih, blizu 20. To je pretvoreno u jednu fabriku koja ima samo rashode, a nemaju prihode. Mnoga zaduženja su po gradu, krediti se dižu na račun naše djece, u blokadi su svi računi, ne možemo projekat da završimo da bi djeca imala neku aktivnost. Novac koji je za dnevno zbrinjavanje djece se koristi za plate radnika“, kaže Dakićeva.

Ističa da direktor neće da razgovara sa njima, a da su gradonačelnika Trebinja upoznali sa ovim problemima.

Mijat Šarović, direktor Udruženja „Sunce nam je zajedničko“ kaže da su optužbe roditelja neistine.

„Nažalost, radi se o roditeljima, pogotovo o jednoj majci, koji često zloupotrebljavaju svoju djecu. Što se tiče smjene, ja sam raspoložen bilo ko da preuzme udruženje ja sam za to, postoje legalni organi, Skupština i Upravni odbor udruženja. Ono što sam uradio za 24 godine u ovom udruženju ponosan sam i stojim iza svakog svog postupka. Pozivam sve domaće i međunarodne organizacije sa kojima sam sarađivao i sa kojima udruženje sarađuje da nađu jedan pfenig da nešto nije rađeno u skladu sa propisima i zakonima i onako kako su donatori naložili, ja ću se odmah povući. Vodiću svoje dijete, ali ja neću ići tamo. Ja radim i sada bez ikakve nadoknade već treću godinu, ujedno sam i vozač, i direktor i voditelj jedne radionice, jutros sam tim roditeljima djecu dovezao“, odgovara Šarović na optužbe.

Ističe da u udruženju ima 11 radnika, da im treba radnika, te da imaju 53 korisnika među kojima su i osobe sa teškim smetanjama, njih petoro, za koje bi trebalo obezbijediti rad jedan na jedan.

Djeca, dodaje, imaju individualne programe te da se u udruženju radi uobičajno.

„Djeca sve imaju fantastično. Nije tačno da nemaju doručak. Imaju napravljene individualne programe. Zavisno od situacije nekada su u šetnji, rade u radionicama. Imamo roditelje koji imaju nerealna očekivanja. Roditeljski sastanci se organizuju po potrebi i otvoren sam za sve razgovore i uvijek sam na raspolaganju“, navodi Šarović.

Kaže da neće podnijeti ostavku jer ga podržava većina roditelja.

 Slađana Skočajić, koja je član Upravnog odbora ovog udruženja od prije dva mjeseca, je rekla da postoje veliki problemi u ovom Udruženju „Sunce nam je zajedničko“.

„Oni su nakupljani očigledno duži period i prikriveni problemima oko preseljenja, uspostavljanja novog dnevnog centra. Velike stvari su se dešavale u okviru USAID-ovog projekta koji je animirao pet stručnih radnika. Sada je došlo vrijeme da udruženje realizuje sve što je planirano ovim projektom. Ovaj projekat je trajao pet godina, ove godine se završava i sada dolazi vrijeme samodržavanja, ono što je udruženje potpisalo. Ovaj Upravni odbor pokušava već dva mjeseca da dođe do dokumentacije, dobili smo Statut, pravilnike ali nismo dobili podatak ko je u Nadzornom odboru. Sutra imamo u 13 časova sjednicu Upravnog odbora.Upravni odbor će raditi u korist rješavanja problema. Ja sam predložila da se u rebalansu poveća iznos za 20 000, i to je usvojeno, da se plate doprinosi i porezi za posljednja tri mjeseca protekle godine. Udruženje ima četiri bankovna računa, od banaka ćemo tražiti koji račun nije opterećen. Opredijelili smo oko 4500 maraka za doručak djeci. Međutim, nemamo način da to uplatimo. Imamo alternativno rješenje i to će biti realizovano u ovoj sedmici“, navodi ona.

Kaže da do sada nije čula da se roditelji žale na stručne usluge udruženja te da će prenijeti te informacije na sutrašnjem sastanku Upravnog odbora.

 Grad Trebinje će učiniti sve kako bi se riješili finansijski problemi Udruženja roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Sunce nam je zajedničko“ i obezbijedilo njegovo funkcionisanje na najbolji mogući način, rekao je danas gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.

Dodao je da će grad dati punu podršku udruženju preko Centra za socijalni rad. On je rekao da su im se roditelji obratili prije mjesec dana.

„Da je lako sigurno da nije, da ima problema pretpostavljamo da niko nije slučajno tu došao da komentariše bez argumenta i razloga, ali treba saslušati i drugu stranu. Treba saslušati zvaničnike, Upravni odbor, rukovodstvo. Grad Trebinje je za 2024. u budžetu planirao veća sredstva u odnosu na prethodnu godinu i danas su takođe u rebalansu planirana određena sredstva za „Sunce nam je zajeničko“. Mi kao grad shodno mogućnostima tu smo da podržimo. Na jednom sastanku su nam rekli da tamo nema viška zaposlenih nego da im treba dovoljan broj ljudi da se osobama sa poteškoćama pruži adekvatna usluga. Lično sam rekao nadležnom odjeljenju da se vidi da li se može isplatiti dio sredstava da se riješe finansijski problemi ovog udruženja“, rekao je Ćurić.

Projekat izgradnje Dnevnog centra Udruženja „Sunce nam je zajedničko“ vrijedi 1 300 000 KM, pri čemu je 627. 000 KM obezbijeđeno putem humanitarne akcije „S ljubavlju hrabrim srcima“, a dodatna sredstva je obezbijedio Grad Trebinje.