Policija upozorila na problem šverca marihuane
Crna Gora se zbog geografskog položaja nalazi na jednoj od frekventnih ruta za šverc marihuane, prvenstveno za krijumčarenje prema pojedinim zemljama regiona, a to su Srbija, Bosna i Hercegovina i Hrvatska ali i prema zemljama Zapadne Evrope, gdje kao krajnje destinacije slove Njemačka, Slovenija, Austrija i Holandija. To je ukazala crnogorska policija u ovogodišnjem dokumentu o procjeni opasnosti od organizovanog kriminala (SOCTA).
Kako se tvrdi u tom dokumentu, iako je u jednom vremenskom periodu došlo do pada proizvodnje uzrokovanog aktivnostima organa za sprovođenje zakona, nove plantaže marihuane na sjeveru Albanije ponovo su omogućile lakšu dostupnost marihuane za potrebe krijumčarskih grupa.

U odnosu na ostale vrste opojnih droga, može se zaključiti da se marihuana procentualno posmatrano
najviše krijumčari. Krijumčarenje marihuane preko teritorije Crne Gore vrši se kopnenim putem, korišćenjem teretnih i putničkih motornih vozila, kao i vodenim putem, korišćenjem različitih vrsta plovila.

"Krijumčarenje kopnenim putem obično se vrši preko zvaničnih graničnih prelaza, u najvećem broju slučajeva korišćenjem vozila sa specijalno ugrađenim bunkerima u količinama od 10 do 200+ kilograma, ali i zaobilaženjem graničnih prelaza, korišćenjem teško pristupačnih terena u rejonu graničnog pojasa, pri čemu se marihuana prenosi od samih kurira ili korišćenjem tovarne stoke. Ovaj modus krijumčarenja najčešće podrazumijeva i aktivno učešće državljana Albanije angažovanih za prenos narkotika do teritorije Crne Gore", navela je policija.

Krijumčarenje vodenim putem najčešće se vrši preko teritorije Skadarskog jezera i rijeke Bojane.

"Odnosno preko teritorije Jadranskog mora, pri čemu se marihuana doprema iz Albanije do lokacija u Ulcinju i Baru", piše u dokumentu.