Postupajući u skladu sa molbom koju su mještani sela Turani uputili Upravi ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje, proteklih dana izvršeni su radovi na sanaciji i proširenju dionice puta koji vodi u ovo selo, ukupne dužine 8km- objavljeno je na sajtu HET-a.radovi- het.jpg

Radi se o starom makadamskom putu, koji je na nekim dionicama bio potpuno neprohodan za automobile i poljoprivredne mašine, što je značajno otežavalo život mještanima ovog sela, a posebno tokom proljeća kada su u toku poljoprivredni radovi.

Mještani sela su do sada u više navrata samostalno popravljali određene dionice puta, ali je zbog klizišta koje je napravila voda, bilo nemoguće uraditi ozbiljniju sanaciju puta bez angažovanja mehanizacije. Urađeno je popravljanje postojećeg puta na dužini od 4,5km, dok je na dužini od 3,5km put cijelom dužinom proširen i kompletno nasut- kažu u HET-u. Ističu da su za ove radove angažovali svu svoju raspoloživu mehanizaciju, s tim što su i sami stanovnici ovog sela učestvovali u ovoj akciji sa svojom mehanizacijom i svojim radom.molba-het.jpg

"U skladu sa svojom dugogodišnjom praksom, HET na ovaj način pomaže lokalnoj zajednici a posebno ruralnim sredinama. Takođe, prije mjesec dana mehanizacija HET-a je bila angažovana prilikom nasipanja i proširivanja puta prema selu Dubočani"- naglašava se u tekstu objavljenom na sajtu ovog preduzeća.

Poručuju da će Uprava ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje i u budućnosti biti tu da pomogne u rješavanju ovakvih i sličnih problema u svakodnevnom životu sugrađana.