65DC1486-7ACC-41D1-AB8A-790B95A9A089.jpegMeteorolozi sve više spominju o polarnom vorteksu, ali šta zapravo znači taj pojam i ima li šanse da takva kataklizmička zima zahvati i naše područje.

Meteorolog Nebojša Subanović pojasnio je da je polarni vorteks karakterističan za područje Sjeverne Amerike, ali ne i Evrope.

"Jako su male šanse da se takve kataklizmičke zime dogode u Evropi", kaže on za "Zagreb.info".

"To je jedna relativno uska pruga brzog vazduha koji kruži oko polarnih krajeva. Može imati promjere od 100 do 300 kilometara i stalno postoji. Međutim, ono što je njegova karakteristika, uz velike brzine vjetra, jeste da se nalazi na visinama iznad osam kilometara i nije pravilna kružnica, nego ima talasast oblik, kao vijugav put i amplituda tih talasa se mijenja. Znači ponekad se taj talas spusti prema jugu više nego što je uobičajeno. Obično se to spuštanje događa na sjevernoameričkom kontinentu pa se nekad protegne i na Atlantik. U tom slučaju se javljaju velike hladnoće pa su zime vrlo jake", objasnio je Subanović.

Ali u Evropi se, naglašava, taj efekat ne vidi. Za naše područje je puno važnija situacija nad Sibirom.

"Vrijeme nad Evropom diktiraju dvije pojave. Cikloni nad sjevernim Atlantikom, te anticiklon nad Sibirom. Kada su uslovi takvi da je sibirski anticiklon dovoljno jak i zauzme veći dio evropskog kontinenta, uglavnom istočnog i srednjoevropskog, tada on sprečava dolazak ciklona s Atlantika nad Evropu i tada imamo vrlo suve i hladne zime", zaključuje Subanović.