IMG_20231024_085445_resized_20231024_085547873.jpg (233 KB)
Opština Ljubinje, koja se snabdijeva mrežom iz Federacije BiH, na kojoj su česti prekidi u napajanju ima nerješiv problem u napajanju električnom energijom, zaključeno je na sastanku ministra energetike i rudarstva Srpske Petra Đokića sa upravom preduzeća Elektro Hercegovina u Trebinju.
Prema njegovim riječima, problem se mora riješiti u saradnji sa Elektroprenosom BiH, koji, zbog kadrovskih i drugih problema, ne investira u novu prenosnu mrežu, iako novac postoji.
"Moramo to stanje mijenjati i u okviru BiH jer imamo veliku potrebu za izgradnjom i rekonstrukcijom postojeće prenosne mreže zbog velikog broja novih energetskih objekata koje treba povezivati na visokonaponsku mrežu", izjavio je Đokić nakon sastanka sa rukovodstvom preduzeća "Elektro-Hercegovina".
Đokić je naglasio da će se u narednom periodu raditi na saniranju distributivne elektromreže u svim dijelovima Republike Srpske.
"Nastojaćemo da za to obezbijedimo dodatna finansijska sredstva, kao podršku kapitalnim projektima u sektoru energetike da se pomogne u saniranju distributivne mreže", istakao je Đokić.

IMG_20231024_085642_resized_20231024_085704005.jpg (249 KB)
Direktor "Elektro-Hercegovine" Ognjen Kuljić istakao je da to preduzeće potpuno spremno ulazi u predstojeću zimu jer su u prethodnom periodu sanirani svi kvarovi na elektrodistributivnoj mreži, navodeći da su smanjili i gubitke na mreži na oko 7,7 odsto, dok je odobrenje regulatora 8,9 odsto.
„Novi tarifni postupak je donio novi dio novca Elektro Hercegovini, ali i nove rashode. Uradili smo analizu primjene novog tarifnog postupka i u narednom periodu ćemo donijeti zaključak da li je neophodno pokrenuti novi tarifni postupak, i koji je to iznos sredstava za redovno održavanje“, rekao je Ognjen Kuljić, direktor  Elektro Hercegovine.