Ulica Dr Levija u Trebinju.

ulica-problem.jpg 

Ulica koja, između ostalog, vodi ka Službi Hitne pomoći, Hercegovačkoj Gračanici...

ulica-bolnica.jpg

Ova ulica vodi i ka OŠ"Vuk Karadžić" .ulica-skola.jpg

Bezbjednost svih učesnika u saobraćaju, posebno školaraca, dovodi se u pitanji na ovakav način.

Oni kojima je posao da ovo da riješe trebalo bi to što hitnije da učine, jer - na rješenje se ionako predugo čeka.