Neuobičajen mraz u aprilu hercegovačkim pčelarima donio je nevolje. Prinosi meda nisu bili dovoljni ni za razvoj pčelinjih društava, pa sve nade polažu u bolje vremenske prilike.


Milorad Pješčić kaže da se nepovoljne temperaturne oscijalacije u aprilu, na području Trebinja rijetko dešavaju. Samo u jednom danu temperatura je, sa dvadeset pet stepeni, pala na nulu.
- Nema pravog unosa da kreće, kod nas bila suša, pa onda oscilacije temperature,..nemoguće nešto odraditi, priča Milorad.
S obzirom na nepovoljne vremenske uslove, iskusni pčelari upozoravaju da, porastom temperatura, može doći do pojačanog razrojavanja i, usled nepažnje, i gubljenja dijela pčela.
Cvjetanje glavnih medonosnih biljaka, kadulje, drače i livadskih trava, pčelari očekuju u maju. Međutim, poslije aprilskih minusa, ne usuđuju se prognozirati kakvo može biti proljećno medobranje.