Mirotinj-2.jpg

Na samo 22 kilometra od Trebinja, na desnoj obali Mirotinjskog potoka, nalazi se  Mrijestilište "Mirotinj". Osnovna namjena mrijestilišta je proizvodnja ikre i mlađi salmonidnih vrsta ribe za potrebe poribljavanja sliva Trebišnjice i svih otvorenih voda Istočne Hercegovine, a takav vid očuvanja ribljeg fonda u vodotocima jedinstven je u Republici Srpskoj.

Mirotinj-6.jpg

Iza proizvodnje mlađi autohtonih salmonidnih vrsta, na vodama Trebišnjice, stoji iskustvo duže od šezdeset godina. Intenzivirano je izgradnjom hidroenergetskih objekata, kada su presječeni riblji prirodni migratorni putevi.  Ovaj objekat sagrađen je 60-tih godina prošlog vijeka, da bi deset godina kasnije prešlo u sastav Hidroelekrana na Trebišnjici.

- Značaj toga mrijestilišta i ribogojilišta je da mi i moralno i nekim vodoprivrednim dozvolama poribljavamo kompletan sliv rijeke Trebišnjice, s tim što se jedan dio ubaci u Zalomku i nevesinjski plato - kaže Gordan Mišeljić, direktor HET-a.

Mirotinj-3.jpg

Na osnovu iskustva, izdefinisane su vrste koje je moguće mrijestiti u kontrolisanim uslovima i koje pripadaju slivu, i zaokružen kompletan proizvodni ciklus.

- Sve je tu, od proizvodnje ikre, mlađi, pa do reproduktivnog jata, gdje se vrši selekcija matičnih jedinki za zaokruživanje tog procesa - napominje Zdravko Miljanović, vodeći inženjer u ribogojilištu.

Mirotinj-4.jpg

Poslovi na mrijestilištu počinju polovinom oktobra, a završavaju se polovinom januara, a najviše se vrši proizvodnja mlađi tri vrste salmonida, a to su potočna kalifornijska i mekusna pastrmka.

-Kasnije se nastavljaju poslovi inkubacije oplođene ikre, podizanje i uzgoj mlađi do primjerene veličine za poribljavanje. Kroz cijeli taj period se svakodnevno sprovode tehnološki postupci i zdravstveno-higijenske mjere i tretmani u cilju održanja i smanjenja gubitaka i uspješne proizvodnje nasadnog materijala.- objašnjava Miljanović, te dodaje da za ove potrebe koriste oko dvanaest bazena.

Poribljavanje-2024.jpg

Akcije poribljavanja vrše se preko 15 puta godišnje i tom prilikom se izmedju 700.000 do 800.000 hiljada mladji ubaci se u vode širom Hercegovine, od Trebinja, Bileće, Gacka, Nevesinja do Foče.

poribljavanje-gorickog-jezera (1).jpg

Početak februara obilježilo je poribljavanje Goričkog jezera i rijeke Trebišnjice. Prvog februarskog dana zaposleni u „Hidroelektranama na Trebišnjici“ izvršili su poribljavanje na lokalitetima Studenac, Banje i Arslanagića most.

-Poribljavanje je izvršeno sa 60 hiljada komada mlađi potočne pastrmke i 60 hiljada komada mlađi kalifornijske pastrmke proizvedene u mrijestilištu ‘Mirotinj’. Mlađ je u dobrom kondicionom i zdravstvenom stanju i veličine je dva do tri centimetra. – rekao nam je Dragan Medan, šef Opšte službe HE „Trebinje 1“.

Mrijestilište Mirotinj je više od običnog uzgajališta ribe, jer se u njoj proizvode mladji, koje kasnije služe za poribljavanje svih otvorenih voda širom Hercegovine. Na taj način dopinosi se očuvanju biodiverziteta naših površinskih voda, proizvodeći pastrmku vrhunskog kvaliteta.

Koliko je važno proizvoditi, toliko je važno i sačuvati riblji fond, te podsjećamo da je odluka o zabrani ribolova na snazi do 1. aprila.