studenti.jpg (161 KB)

Na četiri visokoškolske ustanove u Trebinju, u akademskoj 2023-2024. godini, planirano je da bude upisano ukupno 145 brucoša.

Predaja dokumenata na svim fakultetima počinje 19. i traje do 23. juna.

Dušan Jokanović, profesor Fakulteta za proizvodnju i menadžement ističe da je prema konkursu planirano da u akademskoj 2023-2024. godini upišu 35 brucoša, na dva studijska programa - Industrijski menadžement i Industrijsko inženjerstvo za energetiku.

“I to na smjer Industrijski menadžment 10 studenata koji će biti finansirani iz budžeta, tri na samofinasiranju i dva strana državljana. Na naš drugi smjer Industrijsko inženjerstvo za energetiku, može da se upiše 15 studenata koji će biti finansirani iz budžeta, tri samofinansirajuća i dva strana državljana“, navodi on.

Prema konkursu, na Akadmiju likovnih umjetnosti Trebinje, planirano je da bude upisano ukupno 28 studenata -16 na prvi ciklus studija, od čega šest studenata koji će biti finansirani iz budžeta RS, 6 samofinansirajućih i četiri strana državana, te 12 studenata na drugi ciklus studija, za sva četiri smjera slikarstvo, grafika, vajarstvo i grafički dizajn, od čega četiri studenta koji će biti finansirani iz budžeta, četiri samofinansirajuća i četiri strana državljana.

Kako smo saznali u Visokoj školli za turizam i hotelijerstvo, u akademskoj 2023 -2024. godini planirano da bude upisano ukupno 60 brucoša.

Na trogodišnji studijski program Turizam i hotelijersto ukupno 33 brucoša, od čega 15 onih koji će biti finansirani iz budžeta RS, 10 studenata koji će biti samofinanisrajući tri strana državljana i pet vanrednih studenata.

Na četvorogodišnjem studijskom programu Poslovna ekonomija turističke privrede trebalo bi da bude upisano 27 studenata, 10 koji će biti finansirani iz budžeta, 10 samofinansirajućih, dva strana državljana i pet vanrednih.

Kako saznajemo u Agromediteranskom fakultetu Trebinje u narednoj akademskoj godini planirano je da bude upisano 22 brucoša, 20 redovnih koji će biti finansirani iz budžeta i dva strana državljana.

Prijemni ispiti na svim fakultetima počinju 26. juna.

Prijemni ispit na Akademiji likovnih umjetnosti, zbog specifičnosti, trajaće dva dana, 26. i 27. juna.

Sve dodatne informacije o upisu studenata na prvu godinu studija zainteresovani mogu da dobiju u studenstkim službama ili na zvaničnim stranicama visokoškolskih ustanova.