Na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu održana je promotivna kampanja upisa studenata na ovaj fakultet.

Docent doktor Darko Kovačević, idejni tvorac filmova, istakao je da je promocija fakulteta jako važna za svaku visokoškolsku ustanovu ne samo da bi se privukli novi studenti nego i da bi se pokazalo šta jedna takva ustanova pruža, kako se u njoj razmišlja i kako je studenti doživljavaju.

- Ovogodišnje promotivne aktivnosti na ETF-u u Istočnom Sarajevu idu paralelno u dva smijera. Prvi je kreiranje video-materijala u kojem će studenti govoriti o svom iskustvu studiranja na ovom fakultetu. Koncipirano je tako da 25 studenta sa sva tri studijska smjera odgovara na 13 pitanja, a prvi od dva filma biće dostupan danas na zvaničnom Jutjub kanalu ETF-a, potom i na sajtu – rekao je Kovačević, dodajući da će drugi film biti dostupan sutra, 16. maja u 21.00 čas, takođe na Jutjub-u.

- Nakon toga će se na Jutjubu pojavljivati kraći videi sa odgovorima na pojedinačna pitanja. Narednog petka ćemo objaviti film u kojem će se pojavljivati bivši studenti, danas inženjeri elektrotehnike, potom će u nedjelju ići drugi film – objasnio je Kovačević, istučući da će se sve aktivnosti „odvijati na Jutjub kanalu ETF-a“.

Kovačević je naglasio da je cilj filma da se adekvatnim pitanjima i odgovorima kreira slika o tome kako izgleda studiranje na ovom fakultetu, kako to doživljavaju studenti, mladi ljudi koji su na počecima ili u srenjoj fazi svog visokog obrazovanja.

On je dodao da je drugi dio promocije samog fakulteta okuplja bivše studente, sada diplomirane inženjere, koji su svoje zvanje stekli na ovom fakultetu, koji će kroz video-materijale predstaviti benefite koje su dobili studirajući, karijere i doživljaj samog studiranja na ETF-u u Istočnom Sarajevu.

- Oba ova serijala video-zapisa biće usmjerena kako na to da se privuku novi studenti, što je primarni cilj, tako i ka tome da se predstavi fakultet koji po svojim resursima, kadru i obrazovnim profilima koje školuje predstavlja značajnu silu na univerzitetskom polju u Republici Srpskoj i BiH – istakao je Kovačević.

Student treće godine Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Milica Ivković, učesnik u projektu, istakla je da su snimljeni filmovi dinamični i da će držati pažnju gledalaca.

- Moja najveća želja je da svaki od snimaka probudi motivaciju i želju brucoša za upisom ovog fakulteta. U filmovima je prikazana realna slika života i studiranja, i nastavnog procesa i kadra sa kojima se susrećemo – rekla je Ivkovićeva.

Marko Mojsilović, student treće godine, jedan od učesnika u video-zapisima, preporučio je brucošima da pogledaju video, kako bi stekli realnu sliku o studiranju i o tome kakve im mogućnosti pruža fakultet.

Dekan Elektrotehničkog fakulteta profesor doktor Božidar Popović rekao je da se nada da će ovi filmovi poslati pozitivnu poruku budućim brucošima da se upišu na jedan od univerziteta u Republici Srpskoj, apelujući da to bude Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Elektrotehnički fakultet.

- Jako smo ponosni na studente i kolege koji su učestvovali u ovom projektu – istakao je Popović.

Studenti koji u videu govore o svom studiranju na Elektrotehničkom fakultetu su Aleksandar Vidaković, Ana Bartula, Anđela Ćirić, Ena Kapetanović, Ines Musa, Lana Filipović, Marko Mojsilović, Milica Ivković, Nemanja Brčkalo, Sara Gluhović, Stefan Ristić, Vukota Krsman i Tamara Borovina.