Konferencija beba trebinje 20247.jpg

Na trebinjskoj konferenciji beba za članove „tročlanog predsjedništva“ izabrani su najstarija beba Danica Vulić, najmlađa beba Ana Lješković i beba sa najviše braće i sestara Petra Dragićević, koja ima petoro braće i sestara.

Pravo učešća imale su sve bebe iz Trebinja rođene u periodu od 30. juna 2023. godine do najmlađe prisutne bebe na manifestaciji koja posjeduje dokument sa jedinstvenim matičnim brojem.

Konferenciju beba otvorio je zamjenik gradonačelnika Dražen Bošković.

Konferencija beba trebinje 20243.jpg