U periodu od 01. decembra do 15. decembra 2018. godine na teritoriji grada Trebinja sprovešće se Anketa „Godišnje istraživanje poljoprivrednih gazdinstava“. Anketiranje će vršiti anketari koji će nositi akreditacije Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske.
Anketom će se, prema definicijama propisanim važećim EU regulativama i metodološkim uputstvima i preporukama Evrostart-a, prikupiti podaci o zasijanim površinama i ostvarenoj proizvodnji ratarskih kultura, povrća, voća i grožđa, planovima sjetve za narednu godinu, brojnom stanju stoke i stočnoj proizvodnji, klanju stoke na gazdinstvu, proizvodnji i upotrebi mlijeka na gazdinstvu, radnoj snazi, vrijednosti i površini kupljenog i zakupljenog poljoprivrednog zemljišta, sredstvima i uslugama korištenih u poljoprivrednoj proizvodnji u 2018. godini.


Prikupljeni podaci su povjerljivi i koristiće se isključivo za statističke svrhe u skladu sa Zakonom o statistici Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 85/03).