Muzej Hercegovine u Trebinju i Muzej rudničko-takovskog kraja iz Gornjeg Milanovca organizuju izložbu „Srednjovekovni Rudnik: arheološka istraživanja 2009–2015“ autora Ane Cicović, višeg kustosa arheologa Muzeja rudničko-takovskog kraja u Gornjem Milanovcu i dr Dejana Radičevića, docenta na Katedri za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Otvaranje izložbe je 09. oktobra 2017. godine u 19 sati, a posjetioci je mogu pogledati do 1. novembra 2017. godine.Muzej rudničko-takovskog kraja je pokrenuo ovu izložbu želeći da srpskoj javnosti predstavi Rudnik u periodu velikog uspona srednjovekovne srpske države, periodu kada je Rudnik bio jedan od najznačajnijih rudarskih i trgovačkih središta u zemlji. Izložba kroz pažljivo odabran materijal prikazuje crkvenu arhitekturu, naseobinske objekte, bogate i raznovrsne predmete materijalne i duhovne kulture XIV i XV veka.
Posebno zanimljivim čine se detalji fresaka iz jednog od stambenih objekta. Takav živopis do sada nije posvedočen u srednjovekovnim objektima profanog karaktera, dok paralele imaju u crkvenom slikarstvu visokog kvaliteta.

Poslednja iskopavanja iznjedrila su i jedan izuzetan arheološki nalaz, na našim prostorima jedinstven. Radi se o tiparu (pečatnjaku) iz vremena vladavine kneza Lazara nad ovim važnim rudarskim i trgovačkim centrom. Oblikom odudara od svih do sada poznatih srednjovekovnih tipara, a sadržaj pečatne legende takođe je neobičan i jedinstven. Svojom ljepotom, umetničkom obradom i celokupnim utiskom koji ostavlja, tipar se svrstava u bisere srpske srednjovjekovne sfragistike.
Na otvaranju će pored autora govoriti Ivana Grujić, direktor Muzeja Hercegovine i Aleksandar Marušić, direktor Muzeja rudničko-takovskog kraja.

Ulaz slobodan, DOBRODOŠLI!
Trebinje danas