Dana 16. 05. 2019. godine, sa početkom u 13 časova, dr Dragoslav Banjak, predsjednik Skupštine grada Trebinja, održaće na Fakultetu za proizvodnju i menadžment Trebinje predavanje na temu: Primjena multivarijantnih statističkih tehnika u naučnim istraživanjima.
Dr Dragoslav Banjak odbranio je doktorsku disertaciju na Rudarsko-geološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, na Departmanu za hidrogeologiju. Autor je brojnih naučnih radova i učesnik je u značajnom broju projekata.


Recenzent je u prestižnom međunarodnom naučnom časopisu Hydrological Sciences Journal. Član je međunarodnog udruženja hidrogeologa (IAH).


Izvor: FPIM