O problemu nasilja u porodici u našem gradu danas je, u prostorijama Gradske uprave, održan redovni sastanak multidisciplinarnog tima – potpisnika Sporazuma o saradnji u organizaciji Fondacije „Ženski centar“ Trebinje.


Psiholog Branka Pejović Petković iz Ženskog centra navodi da je iznova ukazano na činjenicu da nasilje u porodici nije samo problem disfunkcionalne porodice već cijelog društva.

„Nasilje u porodici je ozbiljan problem, neophodna je uključenost svih lokalnih institucija, kako bismo postigli pozitivne efekte. Problem nasilja nije problem jedne porodice već čitavog društva, krug nasilja se ne završava u toj porodici nego se širi dalje, na radna mjesta, u školu, na ulicu i slično i zato moramo uložiti dodatne napore, kako bismo pokušali da preventivno djelujemo“, ističe Pejović Petković.

Statistički pokazatelji o broju slučajeva nasilja u porodici, u kojem su kod nas žene najčešće žrtve, te preduzetih intervencija, dodaje, na nivou su prošlogodišnjeg, u uporednom periodu.

Ona ističe da je u toku javni konkurs za dodjelu bespovratnih sredstava za žene žrtve nasilja u porodici, preko programa Zavoda za zapošljavanje RS za samozapošljavanje ove kategorije stanovništva.

Žene žrtve porodičnog nasilja, putem ovog programa zamozapošljavanja, mogu ostvariti finansijsku podršku od 5000 KM bespovratnih sredstava, a poslodavci koji zaposle ženu žrtvu nasilja u porodici dobiće 4000 KM“, kaže Pejović Petković.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Policijske uprave Trebinje, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, Crvenog krsta, te škola i vrtića iz našeg grada.

RT