04D84099-E04C-49E2-8F88-1AE3933FC55F.jpeg
U drugoj polovini juna nastavljeno je poribljavanje ribolovnih voda Trebišnjice.

Poribljavanjem Goričkog jezera, 21. juna, sa 40.000 komada mlađi mekousne pastrmke značajno je obogaćen riblji fond Lastve, a 30. juna, još jednom akcijom poribljavanja, obogaćen je kompletan tok rijeke Trebišnjice jer je mlađ mekousne pastrmke ubačena na više lokacija i opet u količini od 40.000 komada.

Za obje akcije poribljavanja korištena je mlađ iz Mrijestilišta „Mirotinj“, veličine dva do tri centimetra.

Kao i sve prethodne i ove dvije akcije poribljavanja organizovali su zaposleni u „Hidroelektranama na Trebišnjici“ u saradnji sa članovima Sportsko-ribolovnog društva „Trebinje“.