Navršilo se 77 godina od zločina koji su nad više od 1.200 Srba u Pivi počinili pripadnici zloglasnih SS divizija, folksdojčerske "Princ Eugen" i muslimanske Handžar divizije, te ustaše iz Gacka.
Hajnrih Himler i 7. SS divizija Princ Eugen u Kraljevu (foto: pogledi.rs/galerija) -

Tačan broj žrtava nikada nije utvrđen, ali se procjenjuje da su 7. juna 1943, na Trojičindan, za samo nekoliko sati zlikovci ubili više od 1.200 nedužnih ljudi metkom, nožem, bacili sa litica i spalili. Jedina krivica im je bila što su bili pravoslavni Srbi.

Najteže je postradalo selo Dola u kome je pobijeno više od 500 ljudi, od kojih su čak petina bila djeca. Najmlađa žrtva bila je novorođenče, rođeno neposredno pred strijeljanje sopstvene majke. Stradalo je bez imena.

Čuvena je priča o djevojci Jagliki Adžić od 17 godina koja je uspjela da pobjegne Nijemcima koji su joj cijelu porodicu zatvorili u kolibu sa još pedesatk ljudi i žive spalili.

Čuvši vrisku i samrtne krike svojih bližnjih vratila se, skočila u oganj i tako završila mladi život.

Gotovo da nema pivskog bratstva koje nije imalo žrtve tog krvavog pira. Samo je kod najbrojnijih, Blagojevića, stradalo njih više od 200. Ima i bratstava koja su zauvijek ugašena.