Dugovanja za poreze i doprinose trebinjskog Građevinskog preduzeća "Neimarstvo", koje je u stečaju od 2013. godine, su u visini od 7,5 miliona maraka, dok se imovina firme procjenjuje na oko 4,5 miliona.


Ovo je utvrdio stečajni upravnik "Neimarstva" Radomir Jokić, koji kaže da je stečajni postupak koji se vodi u Okružnom privrednom sudu u Trebinju tek na sredini, jer je u pitanju izuzetno težak stečaj kome se još ne nazire kraj.
"Dugovanja za neisplaćene poreze i doprinose najviše se, u stvari, odnose na doprinose, a polovina od ovih 7,5 miliona su, u stvari, kamate zaračunate zbog neplaćanja i one su u ravni glavnog duga", objasnio je Jokić.
On tvrdi da će radnici biti obeštećeni u glavnom isplatnom redu sa po 3.000 maraka, ali će taj novac dobiti tek nakon prodaje upravne zgrade i okolnog zemljišta, u vezi sa kojom traje megalomanski spor sa firmom "Metalac" koja potražuje jedan sprat zgrade.
"Do sada je u cijelosti namiren samo razlučni povjerilac 'Kors' d.o. Laktaši prodajom dijela 'Neimarstva' u firmi 'Herc gradnja', zato što su oni na tome zalogu imali pravo na dug od preko 500.000 maraka, ali su pristali na dio od 150.000 maraka i na taj način su obeštećeni u cijelosti", objašnjava Jokić.
On dodaje da je u toku i prodaja kamenoloma koji je bio u vlasništvu "Neimarstva" i to na način da je na pokretnim stvarima poput mašina, alata i zaliha data saglasnost privatnom preduzeću "Apis" za nastavak izvršnog postupka, dok će sam kamenolom u Lučin dolu prodavati javnim oglašavanjem stečajni upravnik. Iz sredstava od prodatog novca će se namirivati oni koji imaju hipoteku kod "Neimarstva" i taj bi postupak mogao biti vrlo brzo okončan, tako da cjelokupan postupak, u stvari, samo koči spor sa "Metalcem", koji traje godinama.
Nezavisne novine/V.Duka