bobar-banka-likvidacija.jpg

Maratonskom suđenju optuženima za propast „Bobar banke“ koje je već ušlo u sedmu godinu, kraj nije još ni na vidiku.

Glavni predmet protiv Darka Jeremića i drugih koji se vodi pred Sudom Bosne i Hercegovine (BiH) razdvojen je na još dva, zato što su Petar Cacanović i Batrić Đurišić dobili odvojene predmete zbog zdravstvenih problema.
No, u glavnom predmetu i drugi osumnjičeni navode zdravstvene probleme kao razlog zbog kojeg ne mogu uvijek prisustvovati ročištima.

Među onima koji su dostavili Sudu BiH medicinsku dokumentaciju su i Goran Ignjatović, Dragica Tomić, kao i bivša direktorica Investiciono-razvojne Banke (IRB) Snežana Vujnić.

Inače, službenici Suda BiH moraju preko advokata pozivati pojedine optužene zato što nikog nema da dočeka poštara na adresama na kojima su prijavljeni.

Čak za četvoro osumnjičenih – Snežanu Vujnić, Paju Panića, Jefu Bošković i Anu Mirosavljević – službenici Suda BiH su evidentirali sa „neuredna dostava“ jer im nije bilo moguće uručiti pozive na ročište.

Iz sudskog spisa, u koji je CAPITAL imao uvid, vidljivo je da su na početku suđenja advokati pokušali da ospore nadležnost Suda BiH u ovom predmetu, ali nisu u tome uspjeli.

Zanimljivo je i da je većina optuženih tražila da im država plati troškove odbrane, iako su bili dobro plaćeni za poslove koje su obavljali.

Nekima od njih, kao što je slučaj sa Injac, izabrani advokati su dodijeljeni kao advokati po službenoj dužnosti. Među njima je i bivši sudija Suda BiH, advokat Vlado Adamović koji je u ovom predmetu zastupao Injac, a nastavlja po službenoj dužnosti da zastupa Batrić Đurišića i Zdravka Dubova.

Sljedeće ročište u ovom predmetu zakazano je za 7. novembar.

Podsjećamo, optužnicu u predmetu „Bobar banka“ Tužilaštvo BiH je podiglo u martu 2017. godine i njom je obuhvaćeno 16 osoba. Stavljeno im je na teret da su od 10. jula 2009. do 27. novembra 2014. godine djelovali kao zločinačka organizovana grupa koja je finansijskim kriminalom i raznim zloupotrebama načinila štetu od 122,5 miliona KM i dovela do propasti „Bobar banke“.

U optužnici se navodi da je optuženi Darko Jeremić rukovodio zločinačkom organizacijom te zajedničkim djelovanjem sa drugim članovima organizacije koju su činili: Petar Cacanović, Ana Mirosavljević, Dragan Radumilo, Sonja Kurtuma, Saša Tomić, Slavica Injac, Batrić Đurišić, Zdravko Dubov, Igor Prodanović, Snežana Vujnić, Dragica Tomić, Goran Ignjatović, Pajo Panić, Drago Đukanović i Jefa Bošković, prekoračio granice svojih ovlaštenja.

Terete se da su svjesno kršili zakon te novac pribavljen izvršenjem krivičnih djela ubacili u legalne tokove, sve sa ciljem da pribave višemilionsku imovinsku korist povezanim licima Bobar grupe.

Slavici Injac se stavljalo na teret da je još od jula 2009. godine imala saznanja da Bobar banka posluje sa velikim kreditnim rizikom, ali i pored toga nije ništa preduzela iako je bila dužna. Međutim, ona je ove godine oslobođena tih optužbi.