rsz_2unnamed_18.jpg

Grad Trebinje već duži niz godina se bori sa problemom prenatrpanosti otpadom i nesnosnim mirisom na deponiji ,, Obodina’’, kao i čestim požarima na ovoj lokaciji, koji traju i po nekoliko mjeseci.

Ukupna površina deponije, koja se nalazi u prirodnoj vrtači na lokalitetu Obodina, na 4 km od gradskog područja i oko 5 km od centra Trebinja, je 26.500 m2, a ukupna količina odloženog otpada je oko 300.000 m3. Dnevno se na ovu deponiju odlaže oko 30 tona otpada.

Podsjetimo, u 2006. godini izrađen je projekat sanacije i prenamjene u sanitarnu deponiju, a 2008. godine uslijedila su dodatna poboljšanja i izgradnja novog prostora za odlaganje otpada. Deponija preuzima samo komunalni otpad iz Trebinja.

rsz_unnamed_19.jpg

Prema riječima mještana, koji žive blizu ove deponije, nekontrolisano odlaganje smeća i nedostatak adekvatnog rješenja, doveli su do toga da je „Obodina“ napunjena do maksimuma, što njihov život na ovom lokalitetu čini nepodnošljivim.

Prenatrpanost otpadom i česti požari su najveći problem deponije. Kad nema vatre, onda se ne može disati od neprijatnog mirisa, a kad je zapaljena, onda smo danima u dimu’’ priča stanovnik Trebinja, koji živi blizu deponije.

Ističe da i pored nedostatka prostora i nepostojanja dozvola, otpad se i dalje dovozi u ogromnim količina što dovodi do formiranja brda smeća, koje se ne može prekriti zemljom da bi se spriječilo širenje mirisa i raznošenje vjetrom.

Tokom razgovora sa mještanima, istakli su da im je najteže kada u ljetnjim mjesecima izbiju požari. Prisjetili su se da je deponija prije dvije godine u potpunosti izgorjela, a požar je trajao mjesecima. Kako kažu, vatrogasci su se danima borili sa vatrom, ali  i na kraju su  odustali zbog eksplozija raznih predmeta pod pritiskom, ali i ostataka oružja iz rata koje se nekada nađe u smeću.

rsz_unnamed_20 (1).jpg

Kako bi rješili ovaj dugogodišnji problem Grad Trebinje je prosšle godine krenuo u obnovu i unapređenje deponije i izgradnju "Centra za upravljanje otpadom".

Naime, u okviru projekta "Catalysing Environmental Financing for Low-Carbon Urban Development, koji finansira GEF, a implementira UNDP u BiH, uključujući finansijsku podršku Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, izrađen je lokalni plan upravljanja otpadom sa zelenim logističkim šemama razvijen za Trebinje.

Lokalni plan upravljanja otpadom identifikovao je deponiju Obodina kao najveći emiter GHG gasova u sistemu upravljanja otpadom u Trebinju.

 Načelnik Odjeljenja za komunalno-inspekcijske poslove Grada Trebinja, Spaso Radović, rekao je za Trebinje Danas, da su  početkom prošle godine zajedno sa UNDP-om napravili  idejni projekat za deponiju Obodina.

,,Napravljen je idejni plan za zatvaranje postojeće kase i otvaranje nove, kao i malog reciklažog centra u odnosu na količinu  odpada koje dodje na deponiju. Nakon toga, slijedi izrada glavnog projekta koji je u toku, a nakon toga slijedi revizija glavnoj projekta. Tek onda ćemo da tražimo pomoć od međunarodnih organizacija u vidu finansijskih sredstava, jer je taj projekat  poprilično skup i trebaće nam barem 16 miliona KM, ali tačnu cifru ćemo znati nakon završetka glavnog projekta’’ objasnio je Radović.

Spaso Radović je prokomentarisao da mnoge lokalne zajednice nemaju rješeno pitanje deponije, a Trebinje na na neki način ima.

,,Mi često ne cijenimo ono što imamo i mislimo da se sve može lako i za par dana da bude urađeno. Oni ljudi koji nisu učestvovali u realizaciji nekog projekta, ne mogu ni da razumiju. U saradnji sa međunardnim organizacijama i donatorima ovako veliki  projekti se rade od tri do pet godina’’ dodao je on.

Načelnik Odjeljenja za komunalno-inspekcijske poslove Grada Trebinja, zaključio je da je ovaj projekat od velikog značaja i kapitalna investicija za grad Trebinje, te smatra da ako nastave ovim tempom da će problem deponije ,,Obodina’’ biti riješen.

Realizacijom ovog projekta bio bi rješen dugogodišnji problem prekomjernog odlaganja otpada, širenja štetnih gasova ineprijatnih mirisa,  te bi Trebinjci živjeli u dosta čistoj i uređenoj sredini.