Neprijavljivanjem smrti penzionera nasljednici prisvojili 45.000 KM
BANJALUKA - Namjerno ili ne, prećutkivanjem smrti penzionera nesavjesni nasljednici, za samo deset mjeseci ove godine, iz kase Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske izvukli su više od 45.000 maraka.

"Kod ukupno 59 korisnika došlo je do preplate penzije usljed neblagovremenog prijavljivanja smrti korisnika. Po tom osnovu došlo je do preplate penzije u ukupnom iznosu od 45.784,58 KM", istakli su u Fondu PIO.

Prema podacima nadležnog Fonda, i u ranijim godinama zabilježen je veliki broj ovakvih slučajeva, pa je tako lani 76 nasljednika u džepove stavilo skoro 85.000 KM, dok je u 2021. godini iz kase Fonda izvučeno 93.202 KM u 50 pomenutih situacija.

Tako je tokom zadnja 34 mjeseca Fond oštećen za 223.692 KM.

U Fondu za "Nezavisne novine" navode da su u svim slučajevima preplate, po navedenom osnovu, pokrenuti postupci povrata nepripadajućih sredstava, a kada je riječ o slučajevima iz ranijih godina, Fond je u velikoj mjeri uspio izvršiti povrat.

"Shodno odredbama zakona, obaveza korisnika, u ovom slučaju nasljednika, jeste da u roku od 30 dana od dana nastanka prijavi Fondu svaku činjenicu koja je od uticaja na korištenje, odnosno obim prava. Propisom je regulisano da je lice kome je na teret Fonda PIO izvršena isplata na koju nije imao pravo po zakonu, obavezno da vrati Fondu primljeni iznos penzije", objašnjavaju u ovoj instituciji.

Najveći broj preplata penzija bilježi se zbog neblagovremenog prijavljivanja smrti koje se odnose na korisnike sa prebivalištem van Republike Srpske, dok to nije problem za penzionere koji žive u Srpskoj ili zemljama bivše Jugoslavije, jer Fond ima potpisan sporazum o korištenju podataka iz druge kopije matične knjige umrlih, a slične ugovore ima i sa fondovima i zavodima iz zemalja okruženja.

"Takvi sporazumi ne postoje sa drugim državama u inostranstvu, osim država nastalih na području bivše SFRJ, pa je tako veći broj preplata kod korisnika koji su imali prebivalište van Republike Srpske", ističu u Fondu.

Međutim, bez obzira na sve, svakako se, kako navode u Fondu, dešavaju pojedinačni slučajevi kada porodica ili srodnici nadležnim organima ne prijave na vrijeme smrt umrlog korisnika.

"Takvih slučajeva znatno je manje nego što je bilo  u ranijem periodu, te se onda i ne radi o sredstvima u većem iznosu, koja se, bez obzira na sve, moraju nadoknaditi Fondu jer se radi o javnim sredstvima, na šta zakon i obavezuje", ističu oni.

Ratko Trifunović, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske, istakao je kratko za "Nezavisne novine" da mu nisu poznati takvi slučajevi, ali i da takvi nesavjesni nasljednici bacaju mrlju na časne penzionere.