214149.jpg
Na području Policijske uprave Trebinje, 26.04.2023. godine evidentirano je jedno krivično djelo i jedno narušavanje javnog reda i mira. Nije bilo evidentiranih saobraćajnih nezgoda.


Policijskoj stanici Nevesinje jedno lice je prijavilo da mu je drugo lice uputilo prijetnje koje su kod njega izazvale osjećaj ugroženosti po život i tijelo. U toku je dokumentovanje krivičnog djela „Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici“.