Za nekretnine Planinskog dobra "Nevesinje" ni na današnjoj, šestoj licitaciji, nije bilo zainteresovanih lica, potvrdio je Srni stečajni upravnik Borko Šupeta.Šupeta je rekao da je na licitaciji u Nevesinju prodat samo dio pokretne imovine, traktori, prikolice i slično.
Na prodaju je ponuđena imovina čija je ukupna vrijednost oko tri miliona KM, od čega su nekretnine procijenjene na više od 2,5 miliona KM, a pokretna imovina i inventar na oko 450.000 KM.
Za koliko novca će na sljedećoj licitaciji biti ponuđeno Planinsko dobro odlučiće Odbor povjerilaca, kao i kada će biti zakazana nova prodaja.

Okružni privredni sud u Trebinju donio je krajem 2015. godine rješenje kojim se otvara stečajni postupak u Društvu za proizvodnju i promet Planinsko dobro "Nevesinje" jer je poslovalo sa gubitkom i nije bilo u stanju da izmiruje obaveze.
Nekretnine, između ostalog, obuhvataju farmu Sopilja - zemljište, četiri štale, dvije mljekare, upravnu zgradu, skladište stočne hrane, dvije crpne stanice, farmu Pomakovci - tri štale sa zemljištem, štalu i objekat za mužu krava Kovačica, te klaonicu.
SRNA