Devet doktora nauka uz brojne asistente radi na procesu iskopavanja stećaka na lokalitetu Milosavljevići. U nastavku laboratorijskih istraživanja biće uključen još veći broj istraživača.

bileca-stecak.jpeg

„Na polovini smo prve faze projekta i prezadovoljni smo onim što smo do sada uradili. Pozvala bih stanovnike Bileće da nas posjete na lokaciji na kojoj radimo istraživanja u terminu od 8:30 do 15:30. Najveći čuvari naslijeđa su lokalni stanovnici i oni nam uvijek kažu neke informacije koje su nam od velikog značaja“, kaže profesorica Saša Čaval sa Univerziteta Reding iz Engleske.
Nakon što se izvrše istraživanja na lokacijama gdje se nalaze stećci pristupiće se drugoj fazi projekta koja podrazumjeva obradu podataka i izradu naučnih radova. Rezultati istraživanja biće prezentovani arheološkoj publici širom Evrope.

„Mnogo znamo o nadzemnim stećcima, ali ono o čemu se malo zna skriveno je ispod površine. Ovo istraživanje daće kompletnu sliku o ukopavanju u srednjem vijeku. Posebno je impresivna razmjena znanja koja se dešava na ovom istraživanju jer na njemu rade studenti sa raznih strana svijeta i konstantno učimo nešto novo.“, rekla je Monika Milosavljević, docent za arheologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

O istraživanjima stećaka i srednjovjekovne Hercegovine razgovarali smo sa profesoricom Sašom Čaval sa Univerziteta Reding iz Engleske, arheologom Ljubicom Sredić iz Republičkog zavoda za zaštitu kulturno- istorijskog i prirodnog naslijeđa Republike Srpske i Monikom Milosavljević, docentom za arheologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Početkom aprila emitovali smo emisiju u kojoj smo govorili o arheološkim nalazištima na području Bileće. U srijedu, 10.jula donosimo nastavak priče o lokalitetu Milosavljevići.