Izbori u Mostaru (foto: nap.ba) -
Centralna izborna komisija BiH danas je na hitnoj sjednici usvojila naredbu kojom se Glavnom centru za brojanje naređuje da izvrši ponovno brojanje glasačkih listića i utvrdi rezultate izbora sa redovnih biračkih mjesta u gradu Mostaru po političkim subjektima i kandidatima političkih subjekata.

Ponovno brojanje glasačkih listića biće izvršeno za nivo gradske izborne jedinice - 199 na biračkim mjestima 152A003A, 154A002, 154A007A, 154A009, 155A002, 155A003 i 155A008, te za nivo izborne jedinice gradskog područja tri /Jugoistok / - 152 na biračkom mjestu 152A003A.

- Takođe za nivo izborne jedinice gradskog područja jedan /Sjever/ - 154 na biračkim mjestima 154A002 i 154A007A i za nivo izborne jedinice gradskog područja dva /Stari Grad/ - 155 na biračkim mjestima 155A003 i 155A008 - saopšteno je iz CIK-a.

Ponovno brojanje po ovoj naredbi počeće danas u 10.00 časova u Glavnom centru za brojanje u Sarajevu /Zetra/, prema dinamici koju je utvrdio direktor Glavnog centra za brojanje.

Naredba će biti objavljena na veb-stranici Centralne izborne komisije BiH i smatraće se da je na taj način dostavljena svim učesnicima u izbornom procesu.

- U skladu sa članom 5.31 Izbornog zakona BiH kandidati političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisni kandidati koji se pojavljuju na glasačkom listiću za koji se vrši ponovno brojanje, kao i drugi akreditovani posmatrači, mogu biti prisutni u toku ponovnog brojanja - navedeno je u saopštenju.