Nove novčanice od 50 eura, sa poboljšanim sigurnosnim karakteristikama, od 4. aprila ulaze u opticaj,izvještava indikator.baCentralne banke eurozone će u prvom koraku pustiti u opticaj 5,4 milijardi eura novih novčanica od 50 eura.
Obilježje nove novčanice je hologram koji sadržava prozor sa portretom. Kada se novčanica pogleda prema izvoru svjetlosti, prozor postaje proziran i na njemu se
na obje strane novčanice pokazuje portret Europe, lika iz grčke mitologije.
Riječ je o napretku u razvoju tehnologije zahvaljujući kojem je novčanice teže krivotvoriti.

Osim tog zaštitno obilježje na novčanicama je smaragdna brojka, koja, kad se novčanica nagne, mijenja boju iz smaragdnozelene u tamnoplavu.
Nova "pedesetka" je četvrta novčanica koja doživljava promjenu od uvođenja jedinstvene valute u EU 2002. godine nakon što su izgled promijenile banknote od 5,10 i 20 eura.
Stare novčanice od 50 eura će se povlačiti iz opticaja sukcesivno, a ostat će važiti "daleko" u 2020-im godinama.
Novčanice od 50 eura najčešće su upotrebljavni apoeni novčanica, a trentuno ih je u opticaju više od 8 milijardi, što je otprilike 45 posto svih euronovčanica u opticaju.

Korištenje apoena od 50 eura se učetvorostručilo u proteklih 15 godina, pri čemu je trenutno u opticaju više od 8,5 milijardi tih novčanica, što ukazuje na stabilan rast korištenja gotovine u zemljama kao što su Njemačka i Austrija, gdje su mnogi potrošači sumnjivi prema elektronskom načinu plaćanja koje vlasti mogu pratiti, prenosi Klix.
Prosječan Nijemac će, u bilo kojem trenutku, imati oko 100 eura u novčaniku, a oko 80 posto Nijemaca i Austrijanaca još uvijek obavlja kupovinu plaćanjem u gotovini, prema procjenama njemačke centralne banke.
Taj postotak u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) se kreće ispod 40 posto, a u Švedskoj oko 20 posto.
indikator.ba/klix.ba