Gradski Štab za vanredne situacije donio je nove zaključke i naredbe zbog pandemije novog virusa korona.grad-nove mjere.jpg

Zadužuju se savjeti mjesnih zajednica da obavještavaju gradski Štab za vanredne situacije i nadležne službe o kršenju mjera za sprečavanje pojave i širenja virusa korona predviđenih u naredbama gradskog Štaba za vanredne situacije Grada Trebinja.

Preporučuje se licima mlađim od 65 godina da se ne kreću u periodu kada je dozvoljeno kretanje licima starijim od 65 godina, kako bi se smanjile gužve.

Preporučuje se da preduzeća koja vrše distribuciju računa za usluge i naplatu istih putem inkasanata na terenu, privremeno obustave distribuciju računa i naplatu istih putem inkasanata, te uručivanje računa i njihovu naplatu organizuju u kancelarijama preduzeća, gdje su dužni organizovati rad uz obavezno preduzimanje propisanih mjera propisanih od strane „Instituta za javno zdravstvo“ Republike Srpske.

Preporučuje se potrošačima električne energije, koji nemaju brojilo postavljeno van objekta, da na kraju tekućeg mjeseca sami očitaju potrošnju dostave Elektro-Hercegovini.

Preporučuje se privrednim subjektima registrovanim za obavljanje usluga „brza pošta“ da više ne donose pošiljku na adresu, već da prije isporuke kontaktiraju telefonskim putem primaoca pošiljke, odrede lokaciju prijema u blizini stambenog/poslovnog objekta.

Ostaju na snazi sve ranije donesene naredbe gradonačelnika Trebinja o zabranama i ograničenjima izuzev trgovinama bijelom tehnikom, vodomaterijalom i sanitarijama, građevinskim materijalom, auto dijelovima, dijelovima za poljoprivredne mašine, elektro-materijalom, keramike, boja i lakova, kojima se dozvoljava rad u periodu od 7.00 do 15.00 časova radnim danom i subotom.

Zabranjuje se rad gradske pijace na Trgu slobode.