Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske počeo je da finansira dva nova savremena lijeka generičkih naziva "atezolizumab" i "ribociklib" za oboljele od karcinoma mokraćnog mjeruha, pluća i dojke, a primjenjuju se kada liječenje citostaticima ne daje razultate.
Iz Fonda ističu da su ovi lijekovi dostupni osiguranicima na osnovu preporuke ljekara specijalista iz određenih oblasti grane medicine. novi lijekovi-karcinom.jpg

Ova terapija spada u lijekove novije generacije, pa samim tim iziskuju i veće troškove, ali budući da su osiguranici oboljeli od malignih bolesti oslobođeni plaćanja participacije, Fond će i ove nove lijekove u potpunosti finansirati za osiguranike kojima su preporučeni.

U saopštenju Fonda se navodi da je riječ o inovativnoj i skupoj terpiji, koja je obezbijeđena, jer su se u pregovorima sa dobavljačima uspjeli izboriti za niže cijene u odnosu na neke druge razvijenije zemlje.

"To je i potvrda da Fond, u skladu sa poslovnim ciljevima, konstantno analizira cijene lijekova i nastoji da kontrolom i upravljanjem svim troškovima pravi uštede gdje je to moguće s ciljem da se stvori finansijski prostor za uvrštavanje najnovijih lijekova koje finansiraju i razvijenije zemlje i koje za zdravstvenu zaštitu izdvaju mnogo više nego Republike Srpska", kažu u Fondu.

Iz Fonda napominju da su sredinom marta počeli da finansiraju pet novih najsavremenijih lijekova za liječenje teških oboljenja, poput multiple skleroze, leukemije, karcinoma pluća i hepatitisa C.

Sa ovom novinom, dodaju u Fonu, nastavili su da u kontinuitetu uvode nove i savremene lijekove u zdravstveni sistem.

Iz Fonda podjećaju da su i prošle godine u zdravstveni sistem uveli i inovativne terapije za oboljele od metastatskog melanoma i karcinoma pluća.

"O kakvim terapijama je riječ najbolje govori podatak da su naučnici koji su otkrili ove terapije dobili i Nobelovu nagradu iz oblasti medicine za ove lijekove", navodi se u saopštenju.

Ovakva praksa će biti nastavljena, poručuju iz Fonda zdravstvenog osiguranja, jer im je cilj da konstanto unapređuju zdravstvenu zaštitu, bez obzira što mnogima uplata doprinosa od kojih se finansira cijeli zdravstveni sistem, pa i sami lijekovi, nije prioritet.

Fond je, ističe se u saopštenju, i sa ograničenim prihodima, koje su posljedica neredovne uplate doprinosa, uspio da zadrži postojeći obim prava i da uvodi terapije koje imaju i razvijenije zemlje, što, kako se navodi, ukazuje na ozbiljan pristup u poslovanju u kojem centralno mjesto zauzima osiguranik.

"Zato apelujemo da svi zajedno radimo na jačanju svijesti o važnosti uplate dorpinosa za zdravstveno osiguranje od kojih se finansira zdravstveni sistem, te da nas podrže u borbi za dodatne izvore finansiranje od proizvoda koji su štetni po zdravlje, jer je to jedini garant dugoročne finansijske održivosti zdravstevnog sistema i postojećeg obima prava iz zdravstvenog osiguranja", ističu iz Fonda.