Pravobranilaštvo BiH zatražilo je u ime Rudnika i termoelektrane „Gacko“ produženje roka za još tri mjeseca za mirno poravnanje sa Hrvatskom elektroprivredom (HEP) koja traži odštetu od 100 miliona evra, na što su Hrvati pristali, saznaje portal CAPITAL .


Pravobranilac BiH Mlađan Mandić potvrdio je za CAPITAL da je tromjesečni rok u kojem je trebalo da bude postignut dogovor oko potraživanja HEP-a od TE „Gacko“ istekao 23. avgusta, te da je ova institucija na prijedlog RiTE „Gacko“ od Hrvata zatražila novi tromjesečni rok.
Tako će do kraja novembra dvije strane još jednom pokušati da dođu do rješenja mimo suda, a ukoliko ni tada ne bude dogovora očekuje se pokretanje arbitraže pred sudom u Vašingtonu.
„Pravobranilaštvo BiH je uz saglasnost rukovodstva RiTE „Gacko“ tražilo produženje perioda pregovaranja za još tri mjeseca i oni su to prihvatili“, rekao je Manidć.
Međutim, on nije odgovorio na pitanje zbog čega su to tražili, odnosno na šta je RiTE „Gacko“ spreman da pristane u ovim pregovorima. Kazao je da pregovore vode rukovodstvo „Gacka“ i HEP-a.
„To morate da vidite sa njima. U pregovorima za mirno rješavanje sporova učestvuje samo rukovodstvo TE „Gacko“. Mi samo komuniciramo na državnom nivou“, rekao je Mandić i dodao da je, prema njegovom mišljenju, zahtjev Hrvata za odštetom od 100 miliona evra potpuno nerealan.
Odgovor na pitanje šta je za RiTE „Gacko“ prihvatljivo rješenje danas nismo dobili ni od direktora ovog preduzeća Boška Kozomare niti od ministra industrije, energetike i rudarstva RS Petra Đokića jer se nisu javljali na telefon.
Prema nezvaničnim infirmacijama Hrvatska je spremna da spusti svoj zahtjev na 50 miliona evra ili da joj se određeno vrijeme isporučuje struja.
Mandić kaže da po njemu ni ova varijanta nije realna i da RiTE „Gacko“ na to ne bi trebalo da pristane.
HEP godinama traži način da mu se isplate prijeratna ulaganja u „Gacko“, koja su procijenjena na 400 miliona nekadašnjih njemačkih maraka. Pozivala se na samoupravni sporazum o zajedničkoj izgradnji iz 1986. godine, prema kojem je imala trećinu vlasništva u RiTE „Gacko“.
U zahtjevu za mirno poravnanje koji je uputila institucijama BiH u maju ove godine Hrvatska elektroprivreda uputila (HEP) traži poravnanje za uložena sredstva, odnosno nadoknadu od oko 100 miliona evra, na osnovu neisporučene električne energije. Ukoliko se poravnanju ne pristupi dobrovoljno najavili su međunarodnu arbitražu.
Ministar industrije, energetike i rudarstva RS Petar Đokić rekao je ranije da je Vlada RS obaviještena o ovome od strane “Hrvatske elektroprivrede”.
“Oni potražuju određena finansijska sredstva od onoga što su investirali u sektor energetike od prije početka rata u BiH. Sredstva koja oni potražuju otprilike su u vrijednosti pet teravata električne energije”, rekao je Đokić i podvukao da RS može isto da uradi po pitanju Hidroelektrane Dubrovnik, koja koristi riječni potencijal Trebišnjice iz vještačkog jezera u Bileći.
Izvor:Capital.ba