unnamed-3.jpg (381 KB)

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske je i ove godine raspisalo Javni poziv za podnošenje zahtjeva radi upućivanja ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove.

Prema riječima načelnika Odjeljenja za boračku i socijalnu zaštitu Grada Trebinja Miodraga Novokmeta do danas je zahtjev podnijelo 14 lica.

„Ministarstvo od 2007. godine vrši upućivanje ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove i do sada je putem Odjeljenja na rehabilitaciju upućeno 131 lice. Javni poziv je objavljen 28. marta ove godine i otvoren je do danas, pa bih iskoristio priliku još jednom da pozovem sve zainteresovane sugrađane da se prijave“, rekao je Novokmet.

On je dodao da je pozivom predviđeno da se iz Trebinja ove godine može uputiti 17 lica u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove.

„Napomenuo bih da ovo pravo ne mogu ostvariti lica koja su već bila na banjskoj rehabilitaciji tokom prethodne tri godine, kao i amputirci i paraplegičari koji su banjsku rehabilitaciju koristili putem Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske takođe tokom prethodne tri godine. Prijava se podnosi preko šalter sale Odjeljenju i uz istu je neophodno priložiti nalaz i preporuku zdravstvene ustanove o neophodnosti banjske rehabilitacije, ne stariji od šest mjeseci“, kaže načelnik gradskog Odjeljenja za boračku i socijalnu zaštitu.

Miodrag Novokmet je rekao da će Ministarstvo donijeti Plan upućivanja lica u izabrane banjsko-klimatske ustanove sa utvrđenim terminima smjena.

„Na osnovu prispjele dokumentacije koja se traži po ovom pozivu, biće sproveden postupak i donijeta odluka o izboru korisnika na osnovu propisanih kriterijuma. Pozivom je definisano da su smjene u trajanju od po 10 dana i one će završiti do 31. oktobra ove godine. Odlazak i povratak ovih lica u banju biće organizovan od strane Gradske uprave“, dodao je on.

Novokmet je napomenuo da su dosadašnji korisnici izuzetno zadovoljni rehabilitacijom u banjama Slatina, Dvorovi i Višegrad.