Iz Bolnice Trebinje obavještavaju pacijente da će prof. dr Vladimir Ćuk, specijalista digestivne hirurgije iz Beograda, u JZU Bolnica Trebinje ordinirati 3. marta 2020. godine od 13 časova i obavljati specijalističke preglede.trebinje-bolnica1.jpg

Zainteresovani pacijenti sve informacije mogu dobiti na Odjeljenju za hirurgiju i ortopediju, kontakt telefon broj 059-274-111.