Iz Odjeljenja za inspekcije i poslove komunalne policije obavještavaju sve vlasnike/korisnike ugostiteljskih objekata, koji koriste ili namjeravaju koristiti javnu površinu u svrhu držanja ljetnih bašta da blagovremeno, a najkasnije do 15. martapodnesu zahtjeve za izdavanje lokacijskih uslova.


Uz zahtjev za zauzimanje javne površine u svrhu držanja ljetnih bašta, vlasnici/korisnici ugostiteljskih objekata dužni su u istom navesti i tende, suncobrane, rashladne uređaje i drugo, ukoliko ih planiraju postaviti u okviru ljetne bašte.
Svi podnosioci zahtjeva su u obavezi da lokacijske uslove preuzmu po njihovoj izradi, a najkasnije do 15. aprila tekuće godine.


"Komunalna policija će u skladu sa ovlaštenjima ažurno kontrolisati istaknute bašte, i sankcionisati sva pravna i fizička lica koja ne budu imala potrebne dozvole u skladu sa zakonskim procedurama", poručuju iz Odjeljenja za inspekcije i poslove komunalne policije.