Grad Trebinje raspisao je konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog ciklusa studija sa stalnim mjestom boravka na teritoriji grada, a upisanim prvi put u godinu studija koju pohađaju.tudentske stipendije za 2020. stipendije-konkurs.jpggodinu iznosiće 250 KM mjesečno za prvih deset najbolje rangiranih kandidata, 200 KM za narednih deset sa rang liste, 150 KM za studente pozicionirane od 21. do 50. mjesta, a 100 KM za kandidate od 51. do 100. pozicije na rang listi, koju će utvrditi Komisija za dodjelu stipendija.

Rok za prijavu je 30 dana.

Datalje konkursa možete pročitati na ovom linku.