Električna energija - Foto: RTRS
Iako još nije razmatran prijedlog o izmjeni tarifne metodologije, izvjesno je da ćemo u narednoj godini imati povećane cijene struje.

Elektroprivreda Republike Srpske, kao javni snabdjevač, pokrenula je proceduru kod Regulatorne komisije za energetiku, za takozvane "blok tarife". Namjera je da tokom zime, u poremećenim energetskim okolnostima, bude ostvarena ušteda i veći prihodi, s obzirom na to da je domaći konzum povećao potrošnju.

Svi građani neće osjetiti promjenu cijene, a uštedom trebalo bi da se zaštiti distributivna mreža, i da se, većim prihodima, ublaže posljedice loše hidrologije i nestabilnog rada termoelektrana. Ako prijedlog bude usvojen, okvirna formula je da domaćinstva, koja troše više od petsto kilovata, imaju veće račune.