Prvi turisti provozaće se lađama na Trebišnjici u aprilu.

Čamci , po uzoru na stare trebinjske lađe, su već napravljene u okviru projekta “Život na granici BiH i Crne Gore”, a osim na Trebišnjici čamci će na proljeće ploviti i na rijeci Zeti u Crnoj Gori.Ovo je danas najavio koordinator projekta Miljan Vuković, na okruglom stolu na kome se razgovaralo o procjeni stanja kulturno–istorijskog nasljeđa na granici dvije države i utvrđivanju konkretnih prijedloga za unapređenje i korištenje kulturno-istorijskog nasljeđa u turizmu.

„Jedan od ciljeva skupa je i priprema smjernica o načinu zaštite kulturne baštine u prekograničnom području. To će biti neka vrsta obaveze i za instiitucije i partnere u projektu, na koji način se odnositi prema kulturno-istorijskom blagu koje je obuhvaćeno projektom, pogotovo priko
m njegovog turističkog obilaska“, istakao je Vuković.

Ukupna vrijednost projekta “Život na granici BiH i Crne Gore” je 330 hiljada evra, finansira ga Evropska komisija u iznosu od 85 odsto, a 15 odsto sufinansiraju Kulturni centar i Grad Trebinje i Centar za kulturnu Plužine.
Pored Trebinja i Bileće u BiH u projekat su uključene i crnogorske opštine NIkšić i Plužine.


Žarko Vico iz Turističke organizacije Trebinja smatra da će projekat pomoći daljem razvoju turizma u gradu koji ima najviše nacionalnih spomenika na ovom području.


Prema riječima Nikole Bajovića, direktora bilećke Turističke organizacije, projekat zaštite i valorijazacije kulturno-istorijskog nasljeđa na granici je veoma značajan za ovu hercegovačku opštinu, jer zajedno sa Trebinjem i susjednim crnogorskim opštinama se pravi nova turističku priča ove regije.


Izvor: Radio Trebinje