U nastavku 23. sjednice, Skupština grada Trebinja usvojila je izvještaj o radu i rezultatima finansijskog poslovanja Agrarnog fonda, informacije o radu javnih preduzeća „Vodovod“ i AD „Komunalno“ Trebinje za 2018, te program rada JU „Bazeni“ Trebinja za ovu godinu.


Odbornici su donijeli i odluku o davanju saglasnosti gradonačeniku za sklapanje ugovora o zamjeni nekretnina sa vlasnicima imovine u zgradi buduće gradske tržnice na Trgu slobode, a sa ciljem efikasnijeg rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i pristupanja realizaciji ovog projekta.


Usvojene su i izmjene odluke o načinu finansiranja projekta gradske tržnice, kojim je planirano da se sredstva za radove na objektu izdvajaju u dvije budžetske godine, pri čemu će 300.000 KM biti obezbijeđeno u ovoj a preostalih 330.000 KM u narednoj godini.


Skupština je odlukom dala saglasnost gradonačelniku i za podršku projektu izgradnje centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama na novoj lokaciji – jer je postojeći objekat ove ustanove u zoni gradnje stambeno-poslovnog kompleksa „Centar“.


Usvojene su i odluke o utvrđivanju osnovice za obračun rente, visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta i prosječnim jediničnim cijenama radova komunalne i druge javne infrastrukture za 2019. godinu.


Brojne promotivne aktivnosti i rast noćenja od 5% već za prva tri mjeseca ove u odnosu na isti period prošle godine – daju razloga za optimizam da će trebinjski turizam i ove sezone bilježiti rekordne rezultate, zaključeno je u danas usvojenoj informaciji o pripremljenosti turističke sezone.


Iz gradskog budžeta za sportske organizacije u ovoj godini biće izdvojeno 335.000 KM, od čega najviše – po 75.000 KM – fudbalskom i rukometnom klubu „Leotar“, za održavanje sportskih objekata i nabavku opreme planirano je 34.000 KM, a 30.000 za organizovanje sportskih manifestacija od značaja za grad – navedeno je, između ostalog, u Programu razvoja sporta za 2019. godinu, koji je usvojila Skupština grada.


Sa prosječnom penzijom od 395 KM, socioekonomski status penzionera Trebinja i dalje je na nezavidnom nivou i zahtjeva veću i organizovaniju brigu zajednice – zaključeno je u danas usvojenoj informaciji o materijalnom položaju ove populacije, koja u Trebinju broji 7.730 građana.


Odbornici su prihvatili i izvještaj o realizaciji programa održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva i gradskih ulica za 2018. godinu, informaciju o programima održanim u okviru prošlogodišnjeg „Trebinjskog kulturnog ljeta“, te realizovanim projektima po javnim pozivima za sufinansiranje organizacija civilnog društva.


Usvojena je i nova odluka o visini plata funcionera Grada Trebinja, koja je – kako je pojašnjeno – utemeljena na odredbama zakona da plata nosilaca najviših funkcija ne može biti veća od 3,5 prosječne plate zaposlenih u gradskoj upravi za prethodnu godinu, kao i da se plata zamjenika gradonačenika i potpredsjednika skupštine utvrđuje u visini do 75% odsto plate gradonačelnika, odnosno predsjednika skupštine.


Zbog ograničenja propisanog poslovnikom, nakon 20 časova skupština je morala da prekine rad, a nastavak sjednice – sa preostale tri tačke dnevnog reda – zakazan je za sutra u 10 časova.


Izvor RT