Tablete.jpg

Osiguranim licima Fonda zdravstvenog osiguranja /FZO/ Republike Srpske od sutra će u apotekama na recept biti dostupne nove terapije za hipertenziju, hroničnu opstruktivnu bolest pluća, ulcerozni kolitis i hemofiliju, a uvode se i dvije nove farmaceutske usluge.

Iz FZO je saopšteno da su na A listu lijekova koji se izdaju na recept uvršteni "aklidinijum bromid, "formoterol" prašak za inhaliranje koji koriste oboljeli od hronične opstruktivne bolesti pluća i lijek "mesalazin" rektalna suspenzija, koji se primjenjuje kod akutnih faza ulceroznog kolitisa.


"Riječ je o efikasnim terapijama zahvaljujući kojima se smanjuje potreba za hospitalizacijama pacijenata. Takođe, na A listu su uvršteni i rekombinovani faktori koagulacije /`moroktokog alfa` i `simoktokog alfa`/ koje koriste oboljeli od hemofilije. Naime, ovi lijekovi su od ranije dostupni oboljelima, ali samo u Univerzitetskom kliničkom centru /UKC/ Republike Srpske, jer se nalaze u programu lijekova i nabavlja ih Fond putem javnih nabavki", navodi se u saopštenju.

Da bi se olakšalo oboljelima, naročito iz drugih krajeva Srpske, da ne moraju da dolaze u UKC samo radi terapije, uvrštavanjem ovih lijekova i na listu onih koji se izdaju na recept ubuduće će biti dostupni oboljelima od hemofilije i u apotekama.

Kako se naglašava, na ovaj način poboljšaće se i olakšati dostupnost terapija pacijentima, čemu FZO, uz uvođenje novih terapija, konstantno teži.

Na B listu uvršten je lijek "zofenopril" za hipertenziju, koji doprinosi boljoj kontroli pacijenata, što dugoročno rezultuje smanjenjem razvoja komplikacija. Ovaj lijek, dodaje se, pruža dodatnu zaštitu srca i krvnih sudova.

"Za lijekove sa B liste sva osigurana lica učestvuju u troškovima u iznosu od 50 odsto cijene lijeka i niko nije oslobođen plaćanja. Za referentne lijekove sa A liste FZO u potpunosti snosi troškove za osiguranike koji su oslobođeni plaćanja participacije, dok ostali plaćaju participaciju u iznosu od 10 odsto cijene lijeka", navode u FZO.

Kada je riječ o farmaceutskim uslugama, od 15. januara Fond će za osigurana lica finansirati dvije nove usluge u apotekama i to farmaceutsku uslugu izrade podijeljenih praškova i uslugu izrade sirupa.

"Ove usluge su uvedene jer doze i oblici pojedinih lijekova nisu prilagođeni dječijem uzrastu, te djeca ne mogu da ih koriste. Naime, mnogi lijekovi koji se nalaze na našim listama dostupni su samo u obliku čvrstih farmaceutskih oblika koje mlađa djeca ne mogu da progutaju, a i doze nisu prilagođene njihovom uzrastu", navodi se u saopštenju.

Zbog toga će FZO početi finansirati usluge magistralne izrade lijekova u vidu praškova ili sirupa, kako bi se djeci obezbijedile potrebne propisane terapije.